Dorinţă - dicţionar de epitete online

Cuvinte cu valoare de epitet pentru Dorinţă:

- absurdă, acută, adâncă, adevărată, adormită, agresivă, amarnică, ancestrală, animalică, arzătoare, ascunsă, atroce;

- bolnavă, bolnăvicioasă, brutală;

 - capricioasă, caraghioasă, chinuitoare, ciudată, condamnabilă, confuză, conştientă, copilărească, crâncenă, crudă, cumplită, curată;

- disperată, deşartă, diavolească, difuză, divină, dulce, dureroasă;

- egoistă, elementară, exacerbată, exaltată, excesivă, explicabilă, expresă, extatică, extravagantă, exagerată;

- fantezistă, febrilă, fierbinte, frumoasă, fulgerătoare, furtunuoasă; 
generoasă, grozavă;

- imediată, imensă, imperioasă, inconştientă, inefabilă, inexplicabilă, infinită, inofensivă, insolită, instinctivă, intelectuală, intensă, intimă, iraţională, irealizabilă, irezistibilă;

- încrâncenată, îndărătnică, îndrăzneaţă, îndreptăţită, înfocată, însetată, învăluitoare;

- laşă, lăudabilă, legitimă, libidinoasă; 

- măruntă, meschină, mistică, mistuitoare, murdară, mută;

- naivă, năprasnică, născândă, năvalnică, neastâmpărată, neaşteptată, nebună, nebunească, neclară, neclintită, necurmată, necuviincioasă, nedefinită, nedesluşită, neexprimată, nehotărâtă, neistovită, neîmplinită, neîndeplinită, neînduplecată, neînfrânată, neîntreruptă, neîntrupată, neînţeleasă, neînvisă, nelămurită, nemărginită, nemărturisită, neobişnuită, neostoită, nepotolită, neputincioasă, nerealizabilă, neroadă, neruşinată, nesăbuită, nesăţioasă, nesecată, nestăpânită, nestăvilită, nestinsă, nestrămutată, nevinovată, nevolnică, nouă;

- oarbă, obscură, obsedantă, omenească, onestă; 

- păcătoasă, pământească, pătimaşă, persistentă, perversă, pierdută, pioasă, platonică, plăcută, plăpândă, poruncitoare, proaspătă, profană, pustie, puternică;

- raţională, răutăcioasă, răvăşită, războinică, rea, reală, rebelă, reciprocă, refulată, repetată, resignată, romantică;

- sălbatică, secretă, senzuală, serioasă, simplă, sinceră, smerită, stăruitoare, stearpă, subită, sufocantă, superbă, supraomenească, supremă, surdă;

- tainică, tăioasă, tenace, teribilă, timidă, tiranică, tristă, tulburătoare, tulbure;

- uimitoare, unică; 

- vagă, vană, veche, vie, vinovată, violentă;

- zadarnică. 


Dorinţă - dicţionar de epitete online Dorinţă - dicţionar de epitete online Reviewed by Diana Popescu on iulie 14, 2016 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.