9 mai: Sfântul Prooroc Isaia

 Sfântul Prooroc Isaia a trăit cu 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos și a provenit dintr-o familie regală. Tatăl lui Isaia, Amot, și-a crescut fiul cu frică de Dumnezeu și conform legii Domnului. După ce a ajuns la varsta maturității, Sfântul Prooroc Isaia s-a căsătorit cu o pioasă proorociţă (Isaia 8:3) și a avut cu ea un fiu, Maher-Şalal-Haş-Baz (Grăbeşte de prădează, aruncă-te asupra prăzii) (Isaia 8:3). 


Sfântul Isaia a primit darul proorocirii în decursul domniei lui Ozia, împărat al Iudeei, și a profețit 60 de ani, în timpul domniei împăraților  Iotam, Ahaz,  Ezechia și Manasie. Prima sa proorocire a constat din următoarea viziune: 


L-a întrevăzut pe Domnul Dumnezeu stând într-un templu ceresc maiestuos, pe un tron înalt. "Serafimii stăteau deasupra Lui şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna şi casa s-a umplut de fum.                                                                            


9 mai: Sfântul Prooroc Isaia

Atunci am zis: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă"" (Isaia 6:1-8). Și Domnul l-a trimis pe Isaia la evrei pentru a-i îndemna să se întoarcă de pe căile necredinței și venerării idolilor, și se pocăiască.


Celor care se căiesc și se îndreaptă spre adevăratul Dumnezeu, Domnul le-a promis umilință și iertare, dar pedeapsă și judecată lui Dumnezeu pentru cei care nu se căiesc. Isaia l-a întrebat cât de mult va dura rătăcirea națiunii israelite față de Dumnezeu. Iar Domnul i-a răspuns, "Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită de tot; până va îndepărta Domnul pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustie. Şi chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi şi ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul şi stejarul îşi păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiaţi, tot aşa o sămânţă sfântă se va naşte iarăşi din poporul acesta."


Isaia a lăsat în urmă o carte de de profeție în care a denunțat evreii pentru necredința lor față de Dumnezeul părinților lor. El a prezis captivitatea evreilor și reîntoarcerea lor, distrugerea și reînnoirea Ierusalimului și Templului. Totodată, a prevăzut soarta istorică și a altor națiuni învecinate cu evreii. Și, cel mai important, Proorocul Isaia a făcut profeții clare și detaliate despre sosirea lui Mesia, Hristos Mântuitorul. Proorocul l-a numit pe Mesia ca Dumnezeu și Om, învățător al tuturor națiunilor, fondator al Împărăției păcii și dragostei. 


Profetul a prezis nașterea lui Mesia dintr-o Fecioară și a făcut descrieri limpezi despre suferințele Lui pentru păcatele lumii. A întrevăzut Învierea lui Hristos și răspândirea universală a bisericii Lui. Prin predicțiile sale clare despre Hristos Mântuitorul, proorocul Isaia merită să fie numit un Evanghelist al Vechiului Testament.


Sfântul prooroc Isaia a avut o moarte de mucenic. Din porunca regelui evreu Manase, a fost tăiat cu un fierăstrău. A fost îngropat nu departe de izvorul Siloamului. Mai târziu, moaștele sale au fost mutate de împăratul Teodosie cel Tânăr la Constantinopol și amplasate în biserica Sfântului Laurențiu din Blachernae. În prezent, parte a capului Sfântului Prooroc Isaia este păstrată la Muntele Athos, în mănăstirea Hilandar. 


8 mai: Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul


9 mai: Sfântul Prooroc Isaia 9 mai: Sfântul Prooroc Isaia Reviewed by Diana Popescu on mai 08, 2024 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.