Maxima zilei: 7 decembrie 2015 | Ziua internaţională a aviaţiei civile

"Ziua sau într-o noapte senină, un aviator poate gusta vinul zeilor, dar acesta are un gust pământean; el este un zeu al pământului, asemeni unei divinităţi greceşti care trăieşte pe culmile unor munţi lumeşti şi coboară pe pământ pentru a lua legătura cu oamenii.                                      
Maxima zilei: 7 decembrie 2015 | Ziua internaţională a aviaţiei civile
Noaptea, însă, desupra unui strat de nori, întreg simţământul planetei poate dispare. Ştii că acolo jos, dedesuptul păturii cereşti este pământul, real şi tare. Dar este doar o cunoaştere intelectuală; este o cunoaştere pusă deoparte în minte, şi nu un sentiment care penetrează trupul. Şi, dacă uneori renunţi la experienţă şi la logica de fier a minţii, ţi se pare că lumea a fugit de pe orbita sa, lăsându-te singur în zbor deasupra unui nămete uitat de nori, undeva în solitudinea spaţiului interstelar." 
Charles A. Lindbergh 

"By day, or on a cloudless night, a pilot may drink the wine of the gods, but it has an earthly taste; he's a god of the earth, like one of the Grecian deities who lives on worldly mountains and descended for intercourse with men. But at night, over a stratus layer, all sense of the planet may disappear. You know that down below, beneath that heavenly blanket is the earth, factual and hard. But it's an intellectual knowledge; it's a knowledge tucked away în the mind; not a feeling that penetrates the body. And if at times you renounce experience and mind's heavy logic, it seems that the world has rushed along on its orbit, leaving you alone flying above a forgotten cloud bank, somewhere în the solitude of interstellar space."
Charles A. Lindbergh, The Spirit of St. Louis, 1953 


Articole din acelaşi domeniu în Blogul Dianei:

Zborul din vis | Interpretarea şi semnificaţia viselor

Vrei să zbori sau să fii invizibil? | Un mic test psihologic

Maxima zilei: 6 decembrie 2015 | Sfântul Nicolae şi iubirea
Maxima zilei: 7 decembrie 2015 | Ziua internaţională a aviaţiei civile Maxima zilei: 7 decembrie 2015 | Ziua internaţională a aviaţiei civile Reviewed by Diana Popescu on decembrie 07, 2015 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.