50 de citate despre dragoste ale unor scriitori celebri

Cele mai expresive, mai frumoase şi mai sugestive citate despre dragoste ale unor scriitori celebri. Redescoperă iubirea, contopirea sufletelor pereche, dragostera la prima vedere şi cea care trece peste barierele timpului şi lumii, complexitatea şi misterele împărtăşirii romantice prin cuvintele măiastre ale William Shakespeare, Lev Tolstoi, Emily Brontë, Anton Cehov, Charles Dickens, John Keats, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Camil Petrescu, şi ale multor alţi maeştri ai literaturii. Inspiră-ne prin adăugarea în rubrica comentarii a altor citate dragi ţie despre dragoste aparţinând unor scriitori celebri...

"Tu şi cu mine suntem ca şi cum am fi fost învăţaţi să sărutăm în ceruri şi trimişi împreună pe pământ, pentru a vedea dacă mai ştim ce-am fost învăţaţi."
Boris Pasternak, Doctor Jivago
Citate dragoste

"Am întâlnit în stradă un tânăr foarte amărât care era îndrăgostit. Pălăria sa era veche, haina îi era jerpelită, avea găuri la coate; apele băltoacelor îi intrau prin pantofi şi stelele prin suflet."
Victor Hugo, Mizerabilii

"Ne-am iubit cu o dragoste care era mai mult decât dragoste."
Edgar Allan Poe, Annabel Lee

"Îndoieşte-te că stelele sunt de foc,
Îndoieşte-te că soarele se mişcă,
Îndoieşte-te că adevărul ar fi adevăr,
Dar nu te îndoi niciodată că te iubesc."
William Shakespeare, Hamlet

"Un suflet întâlneşte un alt suflet pe buzele îndrăgostiţilor."
Percy Bysshe Shelley, Prometeu descătuşat

"Totuşi orice ne atinge pe mine şi pe tine,
ne aduce împreună asemeni unui arcuş de vioară
ce extrage o singură notă din două corzi separate."
Rainer Maria Rilke, Cântec de dragoste

"El a coborât treptele, încercând să nu se mai uite la ea, ca şi cum ea ar fi fost soarele, dar a zărit-o totuşi, asemeni soarelui, fără măcar să o privească."
Lev Tolstoi, Anna Karenina

"Indiferent din ce sunt făcute sufletele noastre, al lui şi al meu sunt unul şi acelaşi... Dacă orice altceva ar pieri, şi el ar continua să existe, eu ar trebui să continui să trăiesc; şi dacă orice altceva ar vieţui, iar el ar fi anihilat, universul s-ar transforma într-un străin atotstapanitor."
Emily Brontë, La răscruce de vânturi

"Eşti prea generos pentru a mă lua în râs. Dacă sentimentele tale sunt încă aşa cum erau în ultima lună aprilie, spune-mi asta de îndată. Simţămintele şi dorinţele mele sunt neschimbate, însă o singură vorba a ta mă va amuţi pe acest subiect pentru totdeauna."
Jane Austen, Mândrie şi prejudecată

Citate, cugetări, aforisme despre dragoste

"Poate că, până la urmă, dragostea nu vine în viaţa cuiva cu surle şi trâmbiţe, asemeni unui cavaler călare; poate că se strecoară alături de cineva, precum un prieten vechi, pe căi tăcute; poate că se relevă într-o aparentă proză, până când, brusc, o rază de iluminare se năpusteşte de-a curmezişul paginilor sale trădate de ritm şi muzică, poate... poate că dragostea se dezvăluie natural dintr-o prietenie frumoasă, ca un trandafir cu inima aurită ce iese la iveală din teaca sa verde."
Lucy Maud Montgomery, Anne de Avonlea

"Dacă nu ar fi fost ea, nu ar fi existat niciodată un spaţiu gol sau nevoia de a-l umple."
Nicole Krause, Istoria dragostei

"El nu vrea să fii reală, să gândeşti şi să trăieşti. El nu te iubeşte. Eu, însă, te iubesc. Vreau să ai propriile tale gânduri, idei şi simţăminte, chiar şi atunci când te ţin în braţele mele."
E. M. Forster, Camera cu vedere

"Cu cât iubeşti mai mult pe cineva, a ajuns el să gandesca, cu atât mai greu este să-i mărturiseşti asta. L-a surprins că străinii nu se opreau unul pe altul pe stradă pentru a-şi spune "Te iubesc.""
Jonathan Safran Foer, Totul este iluminat

"Dacă ar fi să trăiesc o mie de ani, ţi-aş aparţine în toţi aceştia. Dacă ar fi să trăiesc o mie de vieţi, aş vrea să fii a mea în fiecare din ele."
Michelle Hodkin, Evoluţia lui Mara Dyer

"Dacă te iubesc? Doamne, dacă dragostea ta ar fi un grăunte de nisip, a mea ar fi un univers de plaje."
William Goldman, Mireasă prinţului

"Fiecare îndrăgostit este, în inima sa, un nebun, şi în mintea sa, un menestrel."
Neil Gaiman, Praf de stele

"Am fost uluit că bărbaţii pot muri ca martiri pentru religia lor. M-am cutremurat la gândul acesta. Acum nu mă mai cutremur. Pot fi martir pentru religia mea. Dragostea este religia mea. Aş putea muri pentru ea. Aş putea muri pentru tine... Dragostea mea este egoistă. Nu pot respira fără tine."
John Keats, Scrisoare către Fanny Brawne

"Şi când unul din ei îşi întâlneşte cealaltă jumătate, adevărata jumătate a sa, indiferent dacă este un îndrăgostit tânăr sau unul de alt fel, perechea se pierde în uluirea dragostei, a prieteniei şi intimităţii."
Platon, Simpozionul

"Dacă ai nevoie vreodată de viaţa mea, vino şi ia-o."
Anton Cehov, Pescăruşul

"Oh, ne-am azvârlit, strigandu-ne pe nume,
unul spre celălalt, şi-atât de iute,
că timpul se turti-ntre piepturile noastre,
şi ora, lovită, se sparse-n minute."
Nichita Stănescu, Îmbrăţişare

"Catherine Earnshaw, fie să nu ai odihnă câtă vreme trăiesc. Spui că te-am ucis; atunci bantuieste-mă. Victimele îşi bântuie ucigaşii. Cred, ştiu că fantomele rătăcesc pe pământ. Fii cu mine întotdeauna, ia orice formă, înnebuneşte-mă. Numai nu mă părăsi în abis, unde nu te pot găsi! Ah, Doamne! Este de nerostit! Nu pot trăi fără viaţa mea! Nu pot trăi fără sufletul meu!"
Emily Brontë, La răscruce de vânturi

"Atât de fragedă, te-asameni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi."
Mihai Eminescu, Atât de fragedă

"Am iubit-o împotriva raţiunii, împotriva promisiunii, împotriva păcii, împotriva speranţei, împotriva fericirii, împotriva tuturor descurajărilor ce pot exista."
Charles Dickens, Marile Speranţe

"Numele tău este un clopoţel de aur atârnat în inima mea. Mi-aş sfârteca trupul în bucăţi pentru a-ţi spune iar pe nume."
Peter S. Beagle, Ultimul unicorn

Dragostea şi minciuna - Aforisme, citate, maxime

"Explică! Dă-i unui om o explicaţie despre cum a picat în iad! Explică-mi preferinţa! Nu am avut niciodată o preferinţă pentru ea, la fel cum nu am vreo preferinţă în a respira. Nici o altă femeie nu există alături de ea. Aş atinge mai curând mâna sa dacă ar fi moartă decât să ating orice altă femeie în viaţă."
George Eliot, Middlemarch: un studiu al vieţii de provincie

"În odaia-n care ea,
Profitînd de faima mea,
Mă iubea fără perdea
Cu acelaşi "va urma",
Îngrădit în ghilimele,
Ca să stăm pe veci închişi în ele..."
Ion Minulescu, Iubire

"Examinarea sa a scos la iveală că el nu avea nici un fel de febra, nici o durere vreo undeva, şi că singurul lui simţământ real era o dorinţa arzătoare de a muri. Tot ce era nevoie era o chestionare perspicace... pentru a concluziona iarăşi că simptomele dragostei erau aceleaşi ca şi ale holerei."
Gabriel García Márquez, Dragoste în vremea holerei

"Nu iubesc nimic pe lume atât de mult ca pe tine - nu-i straniu?"
William Shakespeare, Mult zgomot pentru nimic

“Şi a găsit-o printre miile de oameni indiferenţi. I-a zărit mai întâi ochii verzi cu luminile calde şi moi. S-a cutremurat până în temeliile fiinţei lui, ca şi când i s-ar fi lămurit fulgerător toate misterele vieţii. Apoi li s-au încrucişat privirile şi din uimirea ei a înţeles că şi ea l-a recunoscut, deşi nu l-a mai văzut niciodată.”
Liviu Rebreanu, Adam şi Eva

"Cine, fiind iubit, este sărac?"
Oscar Wilde, O femeie fără importantă

"Dacă te-aş iubi mai puţin, aş fi în stare să-ţi vorbesc mai mult despre asta."
Jane Austen, Emma

"Se pot despărţi aşa uşor doi amanţi? Un bandaj aplicat prea multe zile pe o rană şi se lipeşte pe ea de nu-l poţi desface decât cu suferinţe de neîndurat... dar două suflete care s-au împletit... au crescut apoi laolaltă?"
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

"Mi-ai străpuns sufletul. Sunt pe jumătate în agonie, pe jumătate în speranţă. Nu-mi spune că am ajuns prea târziu la asta, că sentimente atât de preţioase au dispărut pentru totdeauna."
Jane Austen, Persuasiune

"- O, eşti frumos cum numa-n vis
Un demon se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată!"
Mihai Eminescu, Demon

"Însă trupul meu era ca o harpă, iar cuvintele şi gesturile ei erau precum degete atingandu-i corzile."
James Joyce, Arabia

"Dacă oamenii ar fi fost ploi, eu aş fi fost o burniţă, iar ea un uragan."
John Greene, Căutând Alaska

"Cine a putut iubi doi ani, aşa cum mă iubise ea, poate uita o vreme fericirea de atunci, dar ea va înflori din nou, cu alt chip, din acelaşi izvor, fiindcă un om nu poate avea două suflete şi mai ales nu poate trăi fără iubire."
Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni

"Te iubesc aşa cum anumite lucruri întunecate trebuie să fie iubite, în secret, între umbră şi suflet."
Pablo Neruda, XVII: Nu te iubesc...

"Toate speranţele eternităţii şi toate câştigurile din trecut le-ar fi dăruit ei acolo, pe loc, pentru a se înfăşura împreună cu el într-o singură pătură, şi a dormi, numai a dormi. Părea că somnul împreună cu femeia în braţele lui era singura sa necesitate."
D.H. Lawrence, Amantul doamnei Chatterley

"De-aş trăi cât lumea-ntreagă,
Gândul meu la tine, dragă,
Vecinic, vecinic va zbura,
S-orice e mai sfânt în mine,
Dulce înger! pentru tine,
Pentru tine-l voi păstra."
Vasile Alecsandri, Gând

"Îmbătrâneşte împreună cu mine! Ce-i mai bun este abia pe cale să vină."
Robert Browning, Rabbi Ben Ezra

"Lumina ce-o simt
navalindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?"
Lucian Blaga, Lumina

"Este mai bine să iubeşti înţelept, fără nici o îndoială; dar să iubeşti nebuneşte este mai bine decât să nu fii în stare să iubeşti deloc."
William Makepeace Thackeray, Bâlciul deşertăciunilor

"El era nordul meu, sudul meu, estul şi vestul meu, săptămâna mea lucrătoare şi duminica mea de odihnă."
W.H. Auden, Opreşte toate ceasurile

"Suspinul meu să-ţi treacă în făptură
surâs de flori şi mlădieri de plante
Să-ţi fie cântece pe gură..."
Radu Gyr, Dragoste

"Fiecare atom al cărnii tale îmi este drag ca şi cum ar fi al meu: în durere şi boală mi-ar fi în continuare drag."
Charlotte Brontë, Jane Eyre

"Ea era mai mult decât umană pentru mine. Ea era o zână, o silfidă, nu ştiu ce era - orice nevăzut vreodată de cineva, şi orice dorit vreodată de oricine. Eram înghiţit într-un abis de dragoste într-o clipă."
Charles Dickens, David Copperfield

"Dragostea ei era întru totul ca a unui copil, şi deşi caldă ca vara, era proaspătă ca primăvară."
Thomas Hardy, Departe de lumea dezlănţuită

"Dragostea nu caută plăcere pentru sine, şi nici nu-şi caută grijă, ci către un altul dăruieşte a sa alinare, şi clădeşte un rai în disperarea iadului."
William Blake, Bulgărele şi piatră

"Fruntea albă-n părul galben
Pe-al meu braţ încet s-o culci
Lăsând-pradă gurii mele
Ale tale buze dulci ..."
Mihai Eminescu, Buze

TE IUBESC în citate şi aforisme | Mesaje şi declaraţii de dragoste
50 de citate despre dragoste ale unor scriitori celebri 50 de citate despre dragoste ale unor scriitori celebri Reviewed by Diana Popescu on mai 06, 2016 Rating: 5

2 comentarii:

  1. Those are great Dianna! There is an American Poet named Emily Dickinson who shattered what American English thought was acceptable poetry at the time. Love was one of her main themes. She is one of my favorites and a treasure that has not been shared with the world since she lived in obscurity as a poet. The link below is an attemp to translate her works into other languages, hopefully Romanian will one day be a part of it! AS we all know the nuances, subtle, flow of poetry is difficult during translation! en.wikiversity.org/wiki/Emily_Dickinson%27s_poems_in_translation

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Thank you, Darrell. There are some translations in romanian of Emily Dickinson's poems nad I'll try to write them in that link. However, the essence of poetry can be captured only in the original language. Only in english people can taste the real charm of Emily Dickinson's poems.

      Ștergere

Un produs Blogger.