Citate despre drepturile copiilor


În fiecare zi a anului şi cu atât mai mult pe 1 iunie, ar trebui să ne aducem aminte de drepturile copiilor, nu numai în termenii clari dar cumva seci ai convenţiilor internaţionale, dar şi în cuvintele venite din suflet ale unor personalităţi, în citate având darul de a descrie cu expresivitate nevoile copiilor, necesitatea de a-i apăra de răutăţile şi ororile acestei lumi.

Drepturile copiilor

Drepturile copiilor au fost recunoscute după primul război mondial, prin adoptarea Declaraţiei de la Geneva din 1924, şi au fost subliniate din nou în 1959, prin Declaraţia drepturilor copiilor din 1959 a ONU. Pe 20 noiembrie 1989, odată cu adoptarea de către ONU a Convenţiei internaţionale a drepturilor copiilor, acestea au fost statuate şi acceptate în intreaga lume.

Drepturile copiilor: drepturi ale omului 

Drepturile copiilor sunt drepturi ale omului. Ele protejează copilul ca fiinţă umană. Drept urmare, drepturile copiilor sunt constitute din garanţii fundamentale şi drepturi umane esenţiale:

Drepturile copiilor recunosc garanţiile fundamentale pentru toate fiinţele umane: dreptul la viaţă, principiul nediscriminării, dreptul la demnitate prin protejarea integrităţii fizice şi mentale (protecţie împotriva sclavagiei, torturii şi relelor tratamente).
Drepturile copiilor sunt drepturi civile şi politice, precum dreptul la identitate, dreptul la naţionalitate.
Drepturile copiilor sunt economice, sociale, culturale, cum ar fi dreptul la educaţie, dreptul de a avea un standard de viaţă decent, dreptul la sănătate.
Drepturile copiilor includ drepturi individuale: dreptul de a trăi împreună cu părinţii lor, dreptul de a beneficia de protecţie, dreptul la educaţie, etc.
Drepturile copiilor înglobează drepturi colective: drepturile de refugiat şi cele de copil dezabilitat, cele ale copiilor minoritari sau din grupuri autohtone.

Drepturile copiilor: drepturi adaptate copiilor 

Drepturile copiilor sunt drepturi ale omului adaptate specific copiiilor întrucât ele iau în considerare fragilitatea lor, particularităţile lor şi nevoile potrivite vârstei lor.

Drepturile copiilor ţin cont de necesitatea dezvoltării acestora. Copiii au astfel dreptul de a trăi şi a se dezvolta corespunzător din punct de vedere fizic şi psihic.

Drepturile copiilor au drept scop asigurarea nevoilor esenţiale pentru buna lor dezvoltare, precum accesul la o alimentaţie potrivită, la o îngrijire indispensabilă, la educaţie, etc.

Drepturile copiilor ţin seama de vulnerabilitatea acestora. Ele implică necesitatea ca ei să fie protejaţi. Acest lucru presupune garantarea acordării unui sprijin deosebit, acordarea unei protecţii adaptate vârstei lor şi a gradului lor de maturitate.

Vezi aici Drepturile copilului, aşa cum au fost definite în această convenţia ONU din 1989.

Citate despre drepturile copiilor 

"...în slujirea celor mai bune interese ale copiilor, slujim cele mai importante interese ale umanităţii."
Carol Bellamy

"Dacă ai putea să vezi, pur şi simplu, copiii lumii ca fiind ai tăi, toate mamele lumii ca fiind ale tale, am putea face ceva însemnat."
Susan Sarandon

"Copilul trebuie să ştie că este un miracol, că încă de la începutul lumi şi până la sfârşitul ei, nu va mai fi nici un copil ca el."
Pablo Casals

"Cauza de a face lumea un loc mai bun pentru copii ne uneşte pe toţi..."
Liam Neeson

"Munca şi sărăcia copiilor sunt legate una de alta şi dacă se continuă să fie folosită munca copiilor drept tratament pentru boala socială a sărăciei, vom avea până la sfârşitul timpului atât sărăcie cât şi muncă a copiilor."
Grace Abbott

"Oricine merită să aibă cel mai bun start în viaţă, şi de aceea UNICEF se focalizează spre copiii cei mai vulnerabili din lume. Educaţia este esenţială în dezvoltarea unui copil. Sper că în calitatea de ambasador voi încuraja oamenii să se alăture misiunii UNICEF de a face educaţia o realitate pentru copiii de pe tot cuprinsul lumii."
Clay Aiken

"Nu există nici o încredere mai sacră decât cea pe care cineva din lume o păstrează pentru copii. Nu există nici o datorie mai importantă decât cea de a ne asigura că drepturile lor sunt respectate, că bunăstarea lor este protejată, şi că vieţile lor sunt eliberate de frică şi nevoi, iar ei pot creşte în pace."
Kofi Annan

"Copiii nu sunt proprietatea nimănui: ei nu sunt nici proprietatea părinţilor lor şi nici măcar a societăţii. Ei aparţin numai libertăţii lor viitoare."
Mihail Bakunin

"Nu mă pot gândi la nici o chestiune mai importantă decât la cea de a vedea că nici un şcolar din lume nu mai este înfometat."
Drew Barrymore

"Aceşti copii şi părinţii lor ştiu că accesul la educaţie este nu numai dreptul lor, ci şi un paşaport către un viitor mai bun, pentru copii şi ţară."
Harry Belafonte

Copilăria în citate, aforisme, maxime

"Atunci când sunt în joc drepturile copiilor, nu trebuie să fim martori tăcuţi."
Carol Bellamy

"Adevărul constă în faptul că există îndeajunsă hrană în lume pentru oricine. Dar, tragic, o mare parte din hrană şi resursele agricole ale lumii sunt legate de creşterea oilor şi a altor vite - mâncare pentru bunăstare - în vreme ce milioane de copii şi adulţi suferă de malnutriţie şi înfometare."
Dr.Walden Bello

"Copilul se trezeşte spre univers.
Mintea copilului, către o lume a înţelesurilor.
Imaginaţia, spre o lume a frumuseţii.
Emoţiile, către o lume a intimităţii.
Este nevoie de un univers pentru a se naşte un copil
Atât în formă exterioară, cât şi în spiritul interior.
Este nevoie de un univers pentru a educa un copil.
Un univers pentru a împlini un copil."
Thomas Berry

"Ultimul test al unei societăţi morale este tipul de lume pe care îl lasă copiilor săi."
Dietrich Bonhoeffer

"...Iar aceşti copii peste care scuipaţi
pe când încearcă să-şi schimbe lumea
sunt imuni faţă de tratamentul vostru.
Ei sunt întru totul conştienţi de ceea prin ce trebuie să treacă..."
David Bowie "Changes"

"Generaţia noastră a moştenit o lume incredibil de frumoasă de la părinţii noştri şi aceştia de la părinţii lor. Stă în puterea noastră dacă ai noştri copii şi copiii lor vor moşteni aceeaşi lume. Nu trebuie să fim generaţia responsabilă pentru înrăutăţirea ireversibilă a mediului înconjurător."
Richard Branson

"Le-am cerut oamenilor să înţeleagă că sclavagismul există chiar şi în zilele noastre; de fapt, potrivit unui articol recent din New York Times, dacă socoteşti numărul de femei şi copii implicaţi în muncă silită, în sclavagism domestic şi sexual din prezent, există mai mulţi sclavi în lume acum decât în orice altă etapă a istoriei."
Charlotte Bunch

"Poate că nu putem împiedică lumea asta să fie una în care copiii sunt torturaţi. Dar putem măcar să reducem numărul de copii torturaţi."
Albert Camus

"UNICEF ajută mamele să îşi împlinească visele despre viitorul lor, un viitor în care se asigură nevoile de baza pentru supravieţuirea unui copil."
Jane Curtin

"Cel mai mare dar pe care putem să-l dăm copiilor noştri este să crească într-o cultură a păcii."
Louise Diamond

"Singurul fel prin care copiii pot învăţa obiceiul iertării este privindu-ne pe noi, părinţii lor, iertandu-i pe alţii şi iertandu-ne pe noi înşine."
Naomi Drew

"Dacă nu putem să rămânem neclintiţi în apărarea copiilor, nu o vom putea face pentru nimic altceva."
Marian Wright Edelman

"De multe ori, un copil se luptă cu foamea înainte să se nască întrucât mama sa este subnutrită."
Hector Elizondo

Educaţia în citate, aforisme , maxime

"UNICEF vrea să încurajeze simţământul stabilităţii pentru un copil."
Ralph Fiennes

"Dacă vrem să avem cu adevărat pace în lumea asta, ar trebui să începem cu copiii."
Mohandas K. Gandhi

"Copiii sunt o calitate a vieţii. Când copiii noştri sunt fericiţi, atunci noi suntem fiinţe umane mai bune."
Whoopi Goldberg

"Nimeni nu a înţeles încă pe de-a întregul bogăţia de compasiune, bunătate şi generozitate ascunsă în sufletul unui copil. Efortul unei adevărate educaţii ar trebui să dezvăluie această comoară."
Emma Goldman

"Cea mai mare glorie a oamenilor născuţi liberi este să îşi transmită libertatea copiilor lor."
William Havard

"Trebuie să ne străduim să ne salvăm copiii şi să ţinem seama că dacă nu o facem, nimeni altcineva nu o va face în locul nostru."
Dorothy Height

"Vorbesc în numele acelor copii care nu pot vorbi pentru ei înşişi, copii care nu au absolut nimic în afară de curajul lor şi zâmbetele lor, ideile şi visele lor."
Audrey Hepburn

"A le da copiilor haine şi mâncare este un lucru, însă este cu mult mai important să îi înveţi că şi alţii oameni în afară de ei sunt importanţi, şi că cel mai bun lucru pe care îl pot face cu vieţile lor este să şi le dedice ajutorării altor oameni."
Dolores Huertă

"...îi condamnăm pe ei, pe copiii noştri întrucât caută un altfel de viitor. Îi urâm pentru florile lor, dragostea lor, şi respingerea lor fermă a oricărui compromis hidos, greşit, pe care noi l-am făcut de-a lungul vieţii noastre adulte găunoase, obsedate de bani şi temeri."
June Jordan

"Am credinţa că, din tot sufletul meu, copiii sunt mult mai puternici decât petrolul, mult mai frumoşi decar râurile, mult mai preţioşi decât orice resursă naturală a ţării. Cred că cel mai implinitor lucru făcut în viaţa mea a fost să mă asociez cu UNICEF."
Danny Kaye

"Cel mai măreţ adevăr este recunoaşterea că în fiecare om, în fiecare copil este potenţial pentru măreţie."
Robert F. Kennedy

"Nu mă voi lasă până când nu se termină cu exploatarea tuturor copiilor şi toţi copiii vor avea drepturile lor."
Craig Kielburger

"Nu există nici o cauza mai măreaţă decât să faci o lume bună pentru copii."

"Dacă voi reuşi să luminez măcar o singură copilărie tristă, atunci voi fi realizat cât de cât ceva în viaţa mea."
Astrid Lindgren

"Adeseori, ai mai mult de învăţat din întrebările neaşteptate ale unui copil decât din discursurile adulţilor."
John Locke

"Impactul conflictelor armate asupra copiilor este responsabilitatea fiecărui om. Şi trebuie să fie preocuparea oricui."
Graça Machel-Mandela

"Într-o lume destrămată, copiii sunt forţa unificatoare capabilă să ne aducă pe toţi împreună în sprijinirea unei etici comune."
Graça Machel-Mandela

"Le datorăm copiilor noştri, cei mai vulnerabili cetăţeni ai societăţii, o viaţă liberă de violenţă şi teamă."
Nelson Mandela

"Dacă nu îi învăţăm noi pe copii pacea, alţii îi vor învăţa violenţa."
Colman McCarthy

"Soluţiile problemelor adulte de mâine depind în mare măsură de felul cum copiii noştri cresc astăzi. Nu există o mai mare perspectivă asupra viitorului decât cea de a recunoaşte că, atunci când ne salvăm copiii, ne salvăm pe noi înşine."
Margaret Mead

"Înlăuntrul copilului se află soarta viitorului."
Maria Montessori

"O testare a corectitudinii unei proceduri educaţionale constă din fericirea copilului."
Maria Montessori

"Cea mai întristătoare imagine din zilele astea este cea a sute de mii de copii răpiţi şi atraşi în a fi soldaţi copii de la vârsta de opt ani."
Sir Roger Moore

"Un copil, asemeni tuturor fiinţelor umane, are drepturi inalienabile."
Lucreţia Mott

"Am încercat întotdeauna să privesc prin ochii copiilor. Sunt ei fericiţi? Trişti? De ce au nevoie? Oriunde merg, descopăr copiii drept victime ale societăţii... Avem datoria să le vorbim liderilor politici, să influenţăm oamenii pentru a le da acestor copii un viitor mai bun."
Nana Mouskouri

"Cred că UNICEF este cea mai importantă ramură a ONU; ei fac un lucru excepţional în ajutorarea copiilor aflaţi în nevoie din toată lumea."
Liam Neeson

"Uitaţi de statistici... trebuie să facem mai mult. Nu să îi privim pe aceşti copii în ochi şi să constatăm cât de disperată este situaţia lor fără să ne dorim să-i ajutăm."
Liam Neeson
"Copiii sunt sămânţa păcii sau violenţei din viitor, în funcţie de felul cum sunt îngrijiţi şi stimulaţi."
Zilda Arns Neumann

"Obligaţi să devină instrumente ale războiului, să ucidă şi să fie ucişi, copiii soldaţi sunt siliţi să dea o expresie violentă urii adulţilor."
Olara Otunnu

"Nu poate există o securitate globală fără a ţine cont de copii. Trebuie să facem mai mult decât să băgăm în seamă suferinţa copiilor, trebuie să le fim parteneri în strădaniile lor."
Landon Pearson

"Nu cred în perspective simpliste şi inflamante despre bine şi rău. Cred că este o lume plină de bărbaţi, femei şi copii care se străduiesc să mănânce, să iubească, să muncească, să îşi protejeze familiile, credinţele, visele."
Sean Penn

"Toţi copiii sunt artişti. Problema este cum să rămână astfel după ce cresc."
Pablo Picasso

"Să fim cei care spunem că nu acceptăm să moară un copil odată la trei secunde doar pentru că nu are medicamentele pe care noi şi voi le avem. Să fim cei care spunem că nu suntem mulţumiţi de faptul că locul de naştere ne hotărăşte dreptul la viaţă. Să fim mânioşi, să fim zgomotoşi, să fim îndrăzneţi."
Brad Pitt

"Împreună putem impiedica să se întâmple iarăşi genocidul. Împreună putem face un viitor mai bun pentru copiii noştri."
Dith Pran

"Dacă o persoană poate interveni din partea unui copil, nu ar trebui să intervenim cu toţii pentru mii de copii?"
Benjamin Quinto

"Facem îndeajuns de mult pentru a-i ajuta pe copiii noştri să creeze o lume mai paşnică?"
Debbie Robins

"Copiii noştri sunt visceral conştienţi de crescânda violenţă de pe această planetă. Ea se infiltrează în fiecare aspect al vieţii lor. Ei sunt însetaţi să facă o diferenţă, disperaţi să influenţeze realitatea într-un mod pozitiv, dar nu sunt siguri cum să facă asta."
Debbie Robins

"La urma urmei, de unde încep drepturile universale ale omului? Din locuri mici, atât de apropiate şi de mici încât nu pot fi văzute pe hărţile lumii... În astfel de locuri fiecare bărbat, femeie şi copil caută justiţie egală, oportunităţi egale, demnitate egală, fără vreo discriminare."
Eleanor Roosevelt

"Oamenii obişnuiţi ca mine şi ca tine au şansa de face lucruri nemaipomenite pentru mamele şi copiii din intreaga lume."
Meg Ryan

"Vreau ca al meu copil să trăiască într-o lume guvernată de dragoste. Asta înseamnă ca fiecare să aibă o slujbă sau resursele de a avea grijă de nevoile de bază. O lume în care familiile nu sunt opresate şi sunt conectate cu vecinii şi comunităţile lor, unde este onorat tot ce-i mai bun în umanitate. Asta se va petrece când vom ajunge cu adevărat la pace."
Malika Sanders

"Oricine vorbeşte mereu despre efortul nostru de a apăra femeile şi copiii, dar nimeni nu a întrebat aceste femei şi aceşti copii ce gândesc."
Patricia Schroeder

"Simt că planeta noastră este în pericol şi că crearea unei planete sănătoase pentru copiii mei şi copiii copiilor mei este cel mai important lucru pe care-l pot face în această viaţă."
Kyra Sedgwick

"Şcolile joacă un rol importat în protejarea copiilor faţă de violenţă. Violenţa este principalul motiv pentru care copiii nu merg la şcoală."
Shakira

"În trecut, copiii erau cu toţii văzuţi frecvent mai curând ca o proprietate decât că oameni. În ultimii o sută de ani au avut loc multe victorii pentru drepturile copiilor, precum legile despre munca copilului, protejarea copiilor faţă de lucrul îndelungat în condiţii nesigure, educaţia publică, permiţând copiilor să aibă acces la învăţare şi legi ce previn abuzurile copiilor. Cu toate astea, este încă mult de făcut în protejarea drepturilor copiilor din toată lumea."
Robert Alan Silverstein

"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri."
Dr. Benjamin Spock

"Sărăcia este aceea care decide ca un copil să moară pentru ca tu să trăieşti aşa cum îţi doreşti."
Maica Tereza

"Fiecare copil merită o şansă la o viaţă plină cu dragoste, râs, prieteni şi familie."
Marlo Thomas

"Vreau o lume diferită. Una un care să nu mă trezesc gândind că sunt norocoasă pentru că sunt capabilă să-mi hrănesc fiica şi să le dau oamenilor să bea o apă curată. Nu vreau să-mi imaginez copii înfometaţi la sân. Vreau ca asta să se schimbe. Şi, dacă vreau asta, ar fi mai bine să fac ceva în aceast sens."
Emma Thompson

"Nu există vreo moştenire mai mare decât să le lăsăm copiilor şi nepoţilor noştri o lume paşnică şi sigură."
Ted Turner

"Copiii sunt un dar minunat... Ei au capacitatea extraordinară de a vedea în inima lucrurilor şi a expune făţărnicia şi impostura drept ceea ce sunt."
Desmond Tutu

Despre copii în citate, aforisme, maxime

"... doar o fracţiune din ceea ce este cheltuit peste măsură pentru bugetele de apărare ar putea face o reală diferenţa în a-i ajuta pe copiii lui Dumnezeu să-şi umple burţile, să fie educaţi, şi să li se dea şansa de a duce o viaţă fericită şi împlinită."
Desmond Tutu

"Ştiţi că la fiecare două ore naţiunile acestei lumi cheltuiesc pe armament tot atât de mult cât o fac pentru copiii acestei lumi vreme de un an?"
Peter Ustinov

"Atâta timp cât un dizident este în închisoare, libertatea noastră nu este autentică. Atâta timp cât unui copil îi este foame, vieţile noastre vor fi pline de angoasă şi ruşine."
Elie Wiesel

"Cauza mea este dreptatea, şi nu răzbunarea. Lucrarea mea este pentru un mâine mai bun şi un viitor mai sigur pentru copii şi nepoţii noştri."
Simon Wiesenthal

"Educaţia este calea de a muta munţii din loc, a construi poduri, a schimba lumea. Educaţia este calea spre viitor. Cred că educaţia este cu adevărat libertate."
Oprah Winfrey

Citate despre drepturile copiilor Citate despre drepturile copiilor Reviewed by Diana Popescu on mai 29, 2016 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.