Numerele din vise | Interpretarea şi semnificaţia viselor

Numerele din vise semnifică o conjunctură sau o stare de fapt din viaţa reală, şi ne îndeamnă să luăm o atitudine, să iniţiem o acţiune decisivă, adeseori prin relevarea unor planuri şi strategii temeinice, solide. Fiecare număr visat poartă un înţeles adânc, un mesaj care ne poate îndruma către atingerea unui ţel esenţial.

Uneori, cifrele sau numerele nu apar direct ca simboluri onirice, ci sub forma unui şir de obiecte, persoane, fiinţe, sau a unor acţiuni repetate. Alteori, într-o intepretare numerologică, putem descifra semnificaţia unui număr reducându-l la o singură cifră. De exemplu, numărul 1994 poate reprezenta un an, însă poate să fie redus numerologic şi la o cifră în acest fel: 1+9+9+4=23, 2+3=5. În acest caz, cifra 5 este relevantă.
Numerele din vise

0 - Zero

Zero reflectă nimicul, inexistenţa. Poţi fi marcat de un gol, un vid în viaţa ta. Pe de altă parte, 0 are acelaşi înţeles ca şi cercul, şi reprezintă astfel eternitatea, completitudinea, infinitul, libertatea şi sacralitatea deplină. Într-o altă interpretare, poţi fi avertizat că te mişti într-un cerc şi nu ai cum să ajungi nicăieri. Poate că demersurile tale principale nu sunt productive şi este necesar să le revezi şi să le ajustezi!

1 - Unu

Când visezi cifra 1, această exprimă noi începuturi, trasee ale existenţei. În acelaşi timp, 1 este asociat cu individualitatea, cu sinele, şi îţi poate sugera să îţi examinezi eul şi bunăstarea emoţională ori spirituală, să îţi unifici diversele aspecte ale personalităţii. Unu este corelat, totodată, cu abilitatea ta de lider, cu încrederea în tine însuţi şi cu originalitatea ta, autenticitatea ta. Poate însemna în vise că eşti un învingător, eşti cel mai bun, dar poate denota şi singurătate ori o spiritualitate înaltă.

2 - Doi

2 este legat de echilibru, divinitate, parteneriat, cooperarea şi relaţia de cuplu ori cea din căsătorie, suflet şi receptivitate. Acest număr poartă cu gândul la opoziţiile şi armoniile lumii, precum cea dintre bărbat şi femeie, mamă şi tată, lumină şi întuneric, yin şi yang, rai şi iad, Veneră şi Madonă. 2 îţi poate indică necesitatea de a lua o decizie mult amânată până acum, însă şi pe aceea de a-ţi echilibra timpul, familia, bugetul, resursele interioare şi/sau exterioare.

3 -Trei

3 semnifică viaţa, vitalitatea, tăria interioară, imaginaţia, emotivitatea, energia, trăirea şi exploatarea sinelui. Este cifra corespunzătoare Sfintei Treimi, triadelor trecut-prezent-viitor, tată-mamă-copil, trup-minte-suflet. Când îţi apare în vis, implică un demers creativ, capabil să dea o nouă valenţă existenţei tale.

4 - Patru

4 oglindeşte stabilitate, structură, ordine, limitări fizice, muncă grea şi lucruri pământeşti, precum cele patru elemente (pământ, aer, foc şi apă). El este asociat cu chestiuni materiale şi cu temeinicia lucrului bine făcut. Când visezi această cifră, ea este de bun agur, îţi aduce noroc în cumpărarea sau vânzarea unei case, dar poate semnala şi dezideratul de a-ţi pune în ordine locuinţa/familia.

Drumul din vise | Interpretare şi semnificaţie vise

5 - Cinci

5 reprezintă acţiunea, mişcarea, mobilitatea şi călătoriile, însă şi persuasivitatea, spontaneitatea, îndrăzneala şi umanitatea. El este reprezentativ pentru cele cinci simţuri umane şi îţi da de înţeles că trebuie să fii mai sensibil, în acord cu simţurile tale, cu instinctele tale. Acest număr poate anticipa o călătorie, o schimbare pe calea vieţii tale. De asemeni, este văzut drept o legătură între cer şi pământ.

6 - Şase 

6 denotă armonie, căldură sufletească, dragoste, uniune, căsătorie, colaborare, echilibru, seninătate, perfecţiune. Când visezi cifra 6 starea ta mentală, cea emoţională şi cea spirituală sunt în armonie. Ţi se atrage, în acelaşi timp, atenţia că trebuie să-ţi petreci mai multă vreme apreciindu-ţi frumuseţea din viaţă sau cea izvorâtă din conexiunea cu oamenii iubiţi.

7 - Şapte

7 stă sub semnul perfecţionării şi vindecării mentale, a unei spiritualităţi înalte, a studiului şi investigării unor căi spirituale. În unele cazuri, indică unicitate, originalitate, iar în altele este corelat cu cele şapte păcate capitale, cele 7 zile ale Genezei, ale săptămânii sau cu cele şapte chakra.

8 - Opt

8 simbolizează puterea, autoritatea, succesul, karma, regenerarea, câştigurile materiale şi averea. Dacă ai visat această cifra, poţi să te încrezi în instinctele tale, în intuiţia ta. 8 mărturiseşte despre ciclurile timpului şi infinitatea vieţii, îţi confirmă natură eternă a sinelui şi îţi garantează că eşti protejat de univers, Divinitate.

9 - Nouă

9 exprimă totalitate, renaştere, reînnoire şi longevitate. Eşti pe drumul potrivit în îmbunătăţirea sinelui şi lumii. Indică sfârşirea unei faze a vieţii şi intrarea într-una nouă, o nouă aventură existenţială şi regăsirea valorilor, punctelor forte ale personalităţii tale veritabile.

10 - Zece

10 corespunde unei mari tării, forţe interioare şi unor câştiguri importante. Se referă, de asemeni, la cele 10 porunci.

11 - Unsprezece

11 semnifică intuiţia, priceperea într-un anumit domeniu, iluminarea, spiritualitatea şi capacitatea de a te realiza. Simbolizează în vise creativitatea ta şi viziunea ta despre viaţă. Întrucât poate fi văzut ca fiind format din 2 linii paralele, poate reprezenta doi oameni ori un parteneriat. Totodată, când este întors pe orizontală devine semnul egalităţii. Poate că aspiri să-ţi afli un anume echilibru în existenţă.

12 - Doisprezece

12 este legat de forţă spirituală şi protecţia cerească, însă şi de ciclicitatea în spirală a existenţei.

Moartea din vis | Interpretarea şi semnificaţia viselor

13 - Treisprezece

13 înglobează o semnificaţie contradictorie, întrucât ne focalizează atât spre moarte, cât şi spre naştere, către sfârşituri şi începuturi, spre tranziţie şi schimbare. Este un simbol al piedicilor care-ţi stau în cale şi pe care trebuie să le înfrângi. Trebuire să perseverezi, să dai tot ceea ce ai mai bun în tine pentru a reuşi să-ţi atingi ţelurile. Pentru mulţi oameni, 13 constitue un număr cu ghinion.

14 - Patrusprezece

14 indică neaşteptatul, imprevizibilitatea şi necesitatea de a te adapta unor circumstanţe schimbătoare. Simbolizează, pe de altă parte, autorăsfăţul şi felul cum te dăruieşti plăcerilor vieţii. Se poate impune să fii mai restrictiv cu tine însuţi şi să te concentrezi pe obiectivele tale esenţiale.

15 - Cincisprezece

15 implică în vise dispariţia unor conjuncturi negative. Proiectele tale îşi vor găsi curând împlinirea.

16 - Şaisprezece

Când visezi numărul 16, acesta reprezintă naivitatea, inocenţa, vulnerabilitatea şi, câteodată, tandreţea. El presupune, în acelaşi timp, o purificare spirituală, înlăturarea unor aspecte din trecut şi naşterea a ceva nou.

17 - Şaptesprezece

17 este un simbol al sufletului.

18 - Optsprezece

18 sugerează un conflict între materialism şi spiritualitate, avertizează câteodată despre o înşelătorie, o dezamăgire, minciuni şi egoism. Într-o altă interpretare, visul despre acest număr are semnificaţia unei porţi către viaţa adultă şi a responsabilităţilor aferente acesteia.

19 - Nouăsprezece

19 denotă independenţă şi depăşirea unor conflicte interioare. Îţi vei găsi motivarea de a te impune în existenţă de unul singur. În acelaşi timp, la mijloc poate fi încăpăţânarea sau ezitarea în a accepta ajutorul cuiva.

20 - Douăzeci

Când este visat, 20 presupune că ai nevoie de sprijin. Poate că te simţi ocolit, izolat.

21 - Douazecisiunu

Numărul 21 este corelat cu un punct de cotitură din viaţa ta, dar şi cu responsabilităţile pe care este musai să ţi le asumi.

22 - Douazecisidoi

22 oglindeşte în vise marea ta cunoaştere şi capacitate mentală. Te îndrumă, totodată, să te concentrezi într-o sporită măsură pe obiectivele tale şi să dai dovadă de un plus de simţ practic.

23 - Douazecisitrei

Când visezi 23, acest număr poate semnifică faptul că eşti predispus prea mult să le faci pe plac altora sau că ai ţeluri nerealiste, irealizabile.

24 - Douazecisipatru

24 simbolizează o răsplată, dragoste, fericire, creativitate, bani şi succese. Se poate referi la o asociere cu oameni influenţi. Pe de altă parte, poţi fi pus în gardă asupra aroganţei excesive manifestate în dragoste sau profesie.

25 - Douăzecişicinci

Numărul 25 văzut în vise înseamnă că este vremea să te debarasezi de o problemă ori o preocupare ce nu-şi mai are rostul în contextul actual. Se impune să-ţi reînnoieşti traiul.

26 - Douazecisisase

26 este un simbol al demersurilor pământeşti şi al karmei.

28 - Douazecisiopt

28 poate prezice obţinerea cu uşurinţă a unei mari sume de bani.

30 - Treizeci

30 simbolizează superficialitatea, falsitatea sentimentelor tale sau ale cuiva apropiat de tine.

32 - Treizecisidoi

Visele despre 32 sunt conectate cu un soi de paralizie emoţională, o platoşă ce îţi apară emotivitatea.

33 - Treizecişitrei

Când este visat, 33 înseamnă un potenţial înalt şi o conştientizare mărită din punct de vedere spiritual.

34 - Treizecisipatru

34 poate sugera că eşti focalizat pe aspiraţiile tale. Poţi fi, în acelaşi timp, atenţionat faţă de o lipsă de armonie din existenţa ta.

36 - Treizecisisase

36 semnalează inhibiţiile păguboase care te stăpânesc.

39 - Treizecisinouă

39 poartă semnificaţia înţelegerii, înţelepciunii, meditaţiei şi înălţării spirituale.

40 - Patruzeci

40 dă de înţeles că timpul, împrejurările sunt de partea ta. Treci, poate, printr-o perioadă de purificare şi evoluţie.

42 - Patruzecisidoi

42 exprimă atracţia dintre contrarii.

Florile din vise | Interpretarea şi semnificaţia viselor

44 - Patruzecisipatru

Numărul 44 din vise reflectă o uniune sacră sau o căsătorie.

50 - Cincizeci

50 stă sub semnul a tot ceea ce este sfânt, sacru. Câteodată, reprezintă o bucurie, o sărbătoare.

60 - Şaizeci 

60 este un număr asociat cu timpul. Se poate referi la scurgerea inexorabilă a timpului.

70 - Şaptezeci

Un vis despre 70 indică împlinire şi perfecţiune. Ai satisfacţii depline în viaţă.

76 - Saptezecisisase

76 înseamnă că ideile şi proiectele tale majore vor fi fructificate. Perseverenţa şi munca grea îţi vor fi răsplătite.

80 - Optzeci

Dacă visezi 80, acesta semnifică materializarea ţelurilor tale. Avansezi în viaţă nestânjenit de nimeni şi de nimic.

99 - Nouazecisinoua 

99 indică o neînţelegere ori o ceartă într-o relaţie personală.

100 - O sută 

Când ai visat numărul 100 acesta denotă că vei realiza ceva întru totul, 100%. În acelaşi timp, eşti îndrumat să-ţi mobilizezi toate forţele într-un demers important.

666 - Sasesutesaizecisisase

666 simbolizează răul şi diavolul. Este posibil să ţi se tragă un semnal de alarmă faţă de o activitate greşită, imorală.

777 - Saptesutesaptezecisisapte

Visele despre 777 reprezintă noroc şi împliniri. Lucrurile merg în favoarea ta. Într-o altă intepretare, ţi se sugerează că Dumnezeu te sprijină şi vei reuşi să înfrângi, să stârpeşti răul din viaţa ta.
Numerele din vise | Interpretarea şi semnificaţia viselor Numerele din vise | Interpretarea şi semnificaţia viselor Reviewed by freelancergabe2 on iulie 18, 2016 Rating: 5

5 comentarii:

 1. buna Diana. In noaptea de vineri 5 august 2016, la ora 3 dimineata m-am trezit dintr-un cosmar/
  ERAM IN FATA LA BLOC LA UN PRIETEN ERA NOAPTE AFARA, SI VAD CA VINE CINEVA SI STRIG (GHAZY TU ESTI?) SI NU RASPUNDEA SI SE INDREPTA IN VITEZA SPRE MINE ERA O SILUETA DE OM DAR ERA CA O UMBRA m-am trezit imediat inspaimantat si simteam o prezenta in camera si incepusem sa ma rog in numele fecioarei Maria dar tot nu reuseam sa il fac sa ma lase in pace, apoi ma uit la ceas si vad ca este ora 3 dimineata apoi am avut intuitia sa invoc numele lui iisus hristos in rugaciunea mea si ca prin minune prezenta plecase din camera si apoi am adormit linistit;

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna. Se pare ca ai fost foarte impresionat de acest vis. Nu cred ca cifrele din el au semnificatia aparte. Este vorba, mai curand, de o temere nelamurita sau o stare de incertitudine din viata reala care s-a oglindit in visul tau.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna Diana, am visat cu fostul meu prieten,l-am auzit urland ca vine potopul peste el. In acelasi vis eram cu fata care mi-a făcut cunostinta cu el, si mi-a spus ca el a tinut mult la Violeta dar ca Violeta si-a bătut joc de el. Eu i-am spus Iuliei ca nu îmi mai pasa, ca Vali m-a făcut sa îl uit.Cum adică vine potopul peste fostul meu prieten? Poti sa îmi explici daca te rog frumos? Multumesc mult.

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna seara! Diana, ajuta-ma sa descifrez visul... Se facea ca mama mea lucra undeva si m-a telefonat sa-mi spuna ca ea a primit 700 lei pentru acest lucru,dar prietenul meu care a ajutat-o la lucru a primit 30 lei.... Atit imi amintesc. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 5. Buna Diana , am avut doua vise , dar din ele nu mi-a ramas nimic intiparit in minte decat in primul vis cuvantul UCENIC , parca il pronuntase cineva , si din al doilea vis cifrele 1967 , erau unele dupa altele formand dupa mine un an . Mentionez ca eu sunt nascuta in 1969 .

  RăspundețiȘtergere

Un produs Blogger.