Citate despre Nașterea Domnului


Aceste citate au menirea de a ne reaminti adevărata semnificație a Crăciunului, pe care uneori, unii dintre noi o pot neglija, pe măsură ce această sărbătoare se apropie și suntem angrenați de febra cumpărăturilor, decorațiunilor ori gătitului, pregătirii unor mâncăruri mai mult decat îndestulătoare. 

"O singură dată în lumea noastră s-a întâmplat ca într-un grajd simplu să se afle ceva cu mult mai mare decât intreaga noastră lume."
C. S. Lewis

"De acest Crăciun, când vine Hristos, va găsi  El oare o inima caldă? Marchează Postul Crăciunului iubindu-i și servindu-i pe alții cu însăși dragostea și grija lui Dumnezeu."
Maică Tereza

"Atunci când Domnul Iisus a devenit pacea, liniștea ta, aminsteste-ți de bunăvoința față de oameni. Nu încerca să sărbătorești Crăciunul fără bunăvoința față de semenii tăi."
Charles Spurgeon

Citate  Nașterea Domnului

"Pace întru Dumnezeu, pace cu alții și pace în propria ta inima."
Rick Warren

"Toate cadourile din lume nu valorează nimic fără prezența lui Hristos."
David Jeremiah

"Considerăm Crăciunul ca întâlnirea, marea întâlnire, întâlnirea interioară, decisivă, dintre Dumnezeu și omenire. Cel care are credință cunoaște asta cu adevărat; fie ca el să se bucure."
Papa Paul al VI-lea

"Într-o parte stă un grup de păstori. Ei sunt tăcuți, poate perplecși, poate din respect, fără îndoială din pricina uluirii. Paza lor de noapte a fost întreruptă de o explozie de lumină din ceruri și o simfonie a îngerilor. Dumnezeu merge la cei care au timp să-L audă și, astfel, în această noapte fără nori, a venit la niște simpli păstori."
Max Lucado

"Așadar, Dumnezeu a deschis ușa acestei lumi și a intrat în ea ca un prunc. În cel mai vulnerabil mod imaginabil. Pentru că El vrea să aibă o apropiere inimaginabilă cu tine. Ce altă religie a avut vreodată un Dumnezeu aflat într-o asemeni apropiere față de noi, care s-a îndreptat atât de vulnerabil către noi? Ce Dumnezeu a sosit vreodată atât de blajin încât să-l putem atinge? Atât de fragil încât am fi putut să-l rănim? Atât de vulnerabil încât inima Lui deschisă, pulsândă, să poată fi rănită? Numai Cel care te iubește până în moarte!"
Ann Vos Kamp

"Oricine să gândește la faptul că Pruncul Sfânt s-a născut în decembrie își dă seama exact ce înseamnă asta, și anume că Hristos nu este doar un soare de vară pentru cel prosper, ci și un foc de iarnă pentru cel nenorocit."
G. K. Chesterton

25 decembrie / Crăciunul – Sărbători , tradiții și obiceiuri religioase

"Credința este aromată, condimentată prin orice cu ocazia Crăciunului. Îmi place ca cel puțin o noapte să cânt lângă bradul de Crăciun și să simt sfințenia liniștită, senină a acestei perioade care este rezervată pentru sărbătorirea dragostei, prieteniei, a darului făcut de Dumnezeu prin Pruncul Iisus."
Amy Grant

"Când nu contenim cu adevărat să ne spunem povestea Crăciunului, să intonăm cântece de Crăciun și să trăim spiritul Crăciunului, putem aduce bucurie, fericire și pace în această lume."
Norman Vincent Peale"Cel mai mult din toate, Crăciunul înseamnă un spirit de dragoste, un răstimp când iubirea lui Dumnezeu și iubirea pentru oameni trebuie să prevaleze cu totul ura, amărăciunea, și o perioadă când în gândurile, faptele noastre și în spiritul vieților noastre se manifestă prezența lui Dumnezeu."
George F. McDougall

"Este imposibil de conceput cât de diferit s-ar fi desfășurat lucrurile dacă acea naștere nu s-ar fi petrecut vreodată, vreo undeva, cumva cum s-a petrecut. Întrucât Nașterea Domnului Iisus a făcut posibilă nu numai o nouă modalitate de înțelegere a vieții, ci și a unei noi căi de a trăi. Este adevărat că, vreme de 20 de secole, a existat un număr neștiut de bărbați și femei care, printr-un număr necunoscut de feluri, au fost atât de atașați de Pruncul Născut, atât de captivați de mesajul transmis de El și de viața dusă de El, încât s-au descoperit profund schimbați de relația lor cu El."
Frederick Buechner

"Atotputernicul a apărut pe pământ ca un copil uman neajutorat, având nevoie să fie hrănit, schimbat și învățat să vorbească la fel ca orice alt copil. Cu cât te gândești mai mult la lucrul acesta, cu atât devine mai zguduitor. Nimic din ficțiune nu este atât de fantastic precum acest adevăr al Încarnării."
J. I. Packer

"Iisus a fost Dumnezeu și om într-o singură persoană, astfel încât Dumnezeu și omul să fie din nou fericiți împreună."
George Whitefield

"Crăciunul flutură o baghetă magică peste această lume și, iată, totul este mai delicat și mai frumos."
Norman Vincent Peale

"Nu te poți bucura cu adevărat de Crăciun până nu te uiți în sus spre fața Tatălui și nu-i spui că ai primit darul Lui de Crăciun."
John R. Rice

"În această lume, în acest loc nebunesc în care nu există absolut nici un loc pentru El, Hristos vine neinvitat."
Thomas Merton

"Crăciunul este fericire religioasă, o fericire interioară de lumină și pace."
Papa Francisc

"Motivul autentic al venirii lui Hristos în lume a fost că să-și poată oferi viața ca un sacrificu pentru păcatele oamenilor. El a venit ca să moară. Aceasta este inima Crăciunului."
Rev. Billy Graham

Citate despre Nașterea Domnului


Citate despre Nașterea Domnului din Biblie

"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl."
Ioan 1:14

"De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)."
Isaia 1:14

"Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu."
Luca 1:30-35

"Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea."
Galateni 4:4-5

"Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor."
Isaia 9:6-7

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică."
Ioan 3:16

Aforisme, maxime, citate despre Crăciun


Citate despre Nașterea Domnului Citate despre Nașterea Domnului Reviewed by Diana Popescu on decembrie 22, 2017 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.