Menorah: Simbol și semnificație

Un sfeșnic din aur cu șapte brațe, menorahul (sau menora) este un simbol străvechi al iudaismului, dar și unul al cunoașterii, al iluminării atât fizice cât spirituale, al celor șapte zile ale creării lumii și al celor șapte corpuri cerești clasice (Saturn, Jupiter, Marte, Soarele, Venus, Mercur și Luna). Se spune că simbolizează și tufișul, rugul în flăcări văzut de Moise pe muntele Horeb (Exodul, capitolul 3).

În Vechiul Testament, se consemnează că Dumnezeu i-a relevat lui Moise forma și modul de alcătuire a menorahului (Exodul 25: 31-40):
Menorah: Simbol și semnificație

"Să faci un sfeşnic de aur curat; sfeşnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.
Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ, trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.
Pe fusul sfeşnicului, să fie patru potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub alte două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe care ies din sfeşnic.
Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat.
Să faci cele şapte candele, care vor fi puse deasupra, aşa ca să lumineze în faţă.
Mucările şi cenuşarele lui să fie de aur curat.
Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeşnicului cu toate uneltele lui.
Vezi să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte."

În Numeri, capitolul 8 se reamintește că cele șapte candele sunt menite să facă lumină în fața sfeșnicului și se reiterează că acesta a fost făcut în concordanță cu modelul arătat lui Moise pe munte.

Cea mai veche reprezentare a menorahului apare pe o frescă de pe arcul de triumf al lui Titus, ce comemora parada să din Roma după ce distrusese Ierusalimul în anul 70 d.Hr.

Semnificația simbolului infinitului ∞

S-a observat că forma menorahului are o oarecare asemănare cu planta Salvia Palaestina.

Contrar aspectului, design-ului modern, vechiul menorah nu conținea nimic asemănător cu lumânările, întrucât acestea nu au devenit cunoscute în Orientul Mijlociu decât prin anii 400 d.Hr. Pe brațele sale se aflau candele.

Potrivit Exodului 27: 20-21, candelele trebuiau să fie aprinse zilnic cu ulei de măsline proaspăt, sfințit, de la apusul și până la răsăritul soarelui.

Istoricul romano-evreu Flavius Josephus spunea că trei din cele șapte candele rămâneau aprinse și în decursul zilei. Conform, însă, unor opinii din Talmud (Rashi, Tractare Shabbat), numai candela din mijloc era lăsată să ardă toată ziua, în ea punându-se tot atâta ulei cât în celelalte.

Simbolism


Menorahul este un simol al iluminării universale. Ideea că semnifică înțelepciunea apare în Talmud, de exemplu în textul: "Când rabinul Isaac a zis: "Cine își dorește să devină înțelept trebuie să se încline/închine către sud (când se roagă). Simbolul prin care ni se amintește asta este că menorahul era amplasat în partea de sud (a Templului)"".

Cele șapte lămpi sau candele fac referire la ramurile cunoașterii umane, reprezentate de șase lămpi înclinate înspre interior și ghidate simbolic de lumina lui Dumnezeu, aflată în lampa centrală. Ele sunt, totodată, un simbol al celor șapte zile de creare a lumii, lumina/candela din centru fiind identificată cu sabatul/sâmbăta (ziua de sărbătoare la evrei).

În Apocalipsa Sfântului Ioan din Noul Testament, cele șapte lămpi ale menorahului sunt corelate cu cele șapte biserici din Asia în care este transmisă "revelația" (Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea) cu "unul precum Fiul Omului" în mijlocul lor.

Menorahul este prezent și pe emblema statului Israel, așa cum este înfățișat pe arcul de triumf al lui Titus.

Mandala: Simbol și semnificație
Menorah: Simbol și semnificație Menorah: Simbol și semnificație Reviewed by Diana Popescu on noiembrie 03, 2018 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.