Stâlpul: Simbol și semnificație

 Dincolo de rolul său funcțional ca o componentă de menținere a unor structuri masive, stâlpul are o mare semnificație simbolică. Stâlpii flancau adeseori intrarea într-un altar sau templu (ori un sanctuar interior), fiind asociați simbolic cu "stâlpii pământului". 


În mitologia grecească întâlnim "stâlpii lui Hercule" stând la marginea "Ecumene" sau a lumii locuite. 


În Biblie, numai Dumnezeu are puterea de a cutremura stâlpii pământului (Iov 9:6) în ziua Judecății. Un erou corelat cu stâlpii este Samson, așa cum este scris în Judecători 16:25-30: "În bucuria inimii lor, au zis: „Chemaţi pe Samson, ca să ne desfăteze!” Au scos pe Samson din temniţă şi el a jucat înaintea lor. L-au aşezat între stâlpi. Şi Samson a zis tânărului care-l ţinea de mână: „Lasă-mă că să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazemă casa şi să mă reazem de ei.” Casa era plină de bărbaţi şi de femei; toţi domnitorii filistenilor erau acolo şi pe acoperiş erau aproape trei mii de inşi, bărbaţi şi femei, care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule, adu-Ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta şi, cu o singură lovitură, să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” Şi Samson a îmbrăţişat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui şi altul, la stânga. Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii."                                                       


Stâlpul: Simbol și semnificație

Stâlpii în perechi sunt reminiscențe ale utilizării de către egipteni a perechi de obeliscuri ca porți către temple. 


Printre cei mai vestiți stâlpi, îndeosebi din cauza importanței lor în tradițiile masoneriei, sunt stâlpii de bronz "Jachin" ("Dumnezeu este fundația noastră") și "Baaz" ("Puterea stă în El") ai templului lui Solomon, despre care se credea că erau înalți de circa 9 metri. 


În simbolismul masonic, acești doi stâlpi reprezintă justiția și bunăvoința, fiind "cei doi stâlpi ai umanității". În decursul timpului, imaginea celor doi stâlpi s-a extins pentru a-l cuprinde pe un al treilea, acesta fiind cunoscut ca "Sagesso, Force și Beauti" ("înțelepciune, forță și frumusețe), corespunzând celor trei ofițeri de frunte ai lojei masonice. 


Potrivit unei legende coptice, la porunca regelui Solomon, "un spirit înaripat" i-a adus un stâlp pe care era încrustată toată înțelepciunea lumii. 


Biblia menționează un stâlp de foc și nori care întovărășește israeliții în drumul lor prin deșertul Sinai, unul ce poate fi asociat figurativ cu stâlpii templului lui Solomon. Tradiția creștină corelează cei "șapte stâlpi ai înțelepciunii" din Vechiul Testament (Proverbele 9:1) cu cele "șapte daruri ale Sfântului Duh". În Apocalipsa, apostolii lui Hristos sunt stâlpii "Ierusalimului ceresc". 


Stâlpii nu au avut întotdeauna asocieri religioase. Ei puteau, de asemeni, comemora victorii militare (de exemplu, columna lui Traian din Roma) și, uneori, au fost conectați simbolic la fel ca și copacii. 


Obeliscul: Simbol și semnificație

Stâlpul: Simbol și semnificație Stâlpul: Simbol și semnificație Reviewed by Diana Popescu on decembrie 23, 2023 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.