Semnificația numelui Andrei | Andreea. Origine, etimologie, numerologie, religie

Numele Andrei şi Andreea sunt de origine greacă şi semnifică “bărbat, luptător”, “masculin". Numele grecesc de provenienţă, Andreas (Ανδρεας), este derivat din ανηρ (aner), adică “bărbat”, cu genitivul ανδρος (andros), însemnând “ al /aparţinând bărbatului, bărbătesc / masculin”.


Sfântul Apostol Andrei în tradiţia creştină Apostolul Andrei , numit în creştinismul ortodox , drept Protokletos, sau “Cel dintâi chemat” , a fost fratele lui Simon Petru , sau apostolul Petru şi s-a născut în Betsaida , pe malul marii Galileei.
Sfântul Andrei şi fratele său, Petru, erau pescari, la fel ca şi tatăl lor Ionas, din acest motiv, născându-se tradiţia că Isus să îşi numească discipolii drept “pescari de oameni”.
Evanghelia lui Ioan menţionează faptul că Andrei era discipolul lui Ioan Botezătorul , a cărui mărturie despre “cel ce va să vină” l-a convins atât pe el , cât şi pe Ioan Evanghelistul , să se alăture credincioşilor lui Isus. Andrei l-a recunoscut de la prima vedere pe Isus că Mesia şi s-a grăbit să îl convingă pe Petru să îl urmeze pe Christos.
În toate evangheliile, Andrei este menţionat ca fiind prezent la multe evenimente importante, ca unul dintre cei mai apropiaţi discipoli ai lui Isus.Eusebius îl citează pe Origen, spunând că Andrei a propavăduit credinţa în Iisus, în Asia Mică şi Scitia, de la Marea Neagră şi până la Volga şi Kiev. Datorită acestui fapt, el a devenit Sfântul Patron al României, Ucrainei şi Rusiei.
Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a fondat Biserica din Bizanţ în anul 38 en , instalându-l pe Stachys că prim episcop al acesteia.
Prezenţa Sfântului Andrei în Bizanţ este menţionată , de asemenea , în Faptele apocrife ale Sfântului Andrei , scrise , se pare , în decursul secolului ÎI.
Această dioceza s-a transformat mai târziu în Patriarhatul de la Constantinopole.

Legenda spune că Sfântul Andrei a fost martirizat prin crucificare, în localitatea Patras (Patrae) din Achaea. Deşi unele texte timpurii, precum Faptele lui Andrei, îl descriu pe sfânt că fiind legat şi nu ţintuit în piroane în timpul martirajului sau , pe o cruce latină de tipul celei pe care a murit Christos , tradiţia precumpăneşte a-l descrie pe Sfântul Andrei că fiind crucificat pe o cruce numită “Crux decussata” ( crucea în formă de X), numită de obicei “crucea Sfântului Andrei”.
Se spune că acest mod de martirizare a fost cerut chiar de către Sfântul Andrei, întrucât acesta se consideră nedemn de a fi crucificat pe acelaşi fel de cruce ca şi Christos.

Andrei este Sfântul Patron din Patras. Potrivit tradiţiei, moaştele lui au fost mutate din Patras la Constantinopole şi, de aici, la Saint Andrew, (localitate din Scoţia.)
Legendele locale susţin că relicvele Sfântului Andrei au fost vândute românilor.
Capul Sfântului Andrei, considerat drept una din cele mai mari comori ale Bazilicii Sfântul Petru, a fost dăruit Papei Pius al ÎI-lea, în anul 1461, de împăratul bizantin Thomas Palaeologus. În 1964, papa Paul al IV-lea a decis că moaştele Sfântului Andrei păstrate la Vatican să fie trimise înapoi la Patras. Aceste relicve, constând dintr-un deget mic, un fragment al părţii superioare a craniului şi mici părţi din crucea răstignirii, sunt găzduite, de atunci, în Biserica Sfântului Andrei din Patras, într-un altar special şi sunt aduse către închinăciune cu ocazia unei ceremonii speciale pe data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Poziţia oficială a Bisericii Creştine Ortodoxe din România este că Sfântul Andrei a propavaduit Biblia daco-românilor din Dobrogea, Scythia Minor, pe care i-a convertit la creştinism.
Andrei este Sfântul Patron al României, Ucrainei, Scoţiei, Rusiei, Greciei, Amalfi (Italia), Luqa (Malta), Esgueira (Portugalia. De asemenea, el a fost Sfântul Patron al Prusiei.
Crucea Sfântului Andrei, “saltire”, este înfăţişată pe steagul Scoţiei, Tenerife, pe drapelul naval al Rusiei şi pe cele ale statelor americane Florida şi Alabama.

Sărbătoarea Sfântul Andrei şi , implicit , a numelor Andrei şi Andreea are loc în fiecare an în ziua de 30 noiembrie , atât în bisericile occidentale cât şi în cele orientale.


Numele Andrei – O intepretare numerologică 


Potrivit principiilor numerologiei (vezi articolul Semnificaţia secretă a numerelor în numerologie) prenumele Andrei este format din cifrele : 1 + 5 + 4 + 9 + 5 + 9 = 33 , 3 + 3 = 6.
Numărul personal pentru numele Andrei este 6.
Din suma consoanelor rezultă: 5 + 4 + 9 = 18, 1 + 8= 9.
Adunarea vocalelor ne duce către : 1 + 5 + 9 = 15, 1 + 5 = 6.
Numnele Andrei este dominat de cifrele 6, 9, 6.

Cifra dominantă 6 

Purtând o amprenta de responsabilitate, grijă, atenţie, dragoste, vindecare şi linişte, numele Andrei aduce căldură în relaţia cu cei din jur şi poate transmite partenerului purtătorului acestui prenume sentimentul de a fi iubit ca o persoană specială, unică. Armonios şi echilibrat , acest nume aduce confort celor apropiaţi , dar nu emite nici un sentiment specific puternic.Andrei este un nume neutru , definitor pentru cei ale căror priorităţi sunt stabilitatea şi armonia. 

Un bun simt în afaceri, dominat, totuşi, de o oarecare lentoare şi o adaptabilitate neieşită din comun.
Puternic simţ estetic, lipsit, însă, de pasiune.
Idealist, animat de spiritul justiţiei.
Numele Andrei poate face pe cineva aflat departe de casă să se simtă că acasă. El oferă protecţie şi iubire, alungă grijile şi temerile, vindecă inimile rănite.
Numele Andrei atrage banii încet, previzibil, ca rezultat al efortului şi unei atitudini de bun simţ.

Caracteristici pozitive: protecţie, armonie, confort şi grijă faţă de toţi.
Caracteristici negative: materialism, lipsa de pasiune.

Cifra vocalelor 6 

Vocalele adaugă numelui Andrei căldură, calm, grijă şi sprijin faţă de cei din jur. Ele reflectă simţăminte de securitate domestică, ataşament, relaţii de durată, romantism , responsabilitate, armonie, loialitate şi generozitate.
Un partener al lui Andrei poate fi obiectul simpatiei şi compasiunii, al înţelegerii şi iertării.
În acelaşi timp, vocalele conferă numelui Andrei o anumită agresivitate. Pentru unii oameni, Andrei reprezintă intruziune, lipsa de respect faţă de viaţă privată sau o stare emotivă excesivă.
Pentru cele mai multe persoane, Andrei semnalează o dorinţa autentică de a-i ajută pe ceilalţi, de a proteja pe cel slab, bolnav sau bătrân.

Numărul consoanelor 9 

Vibraţia de baza transmisă de consoane reflectă un spirit nobil şi idealist.Acesta ajunge la măreţie prin umilinţă şi la bogăţie prin sacrificiu, reprezentând o justiţie şi un echilibru universale. El inspiră oamenii să se dedice şi să îşi iubească semenii pe parcursul întregii vieţi. Vibraţia de bază a numelui Andrei reflectă adevăratul potenţial al umanităţii.

De asemeni, numărul consoanelor semnifică un mare simt artistic, în special în dans şi actorie  şi transmite elegantă, graţie şi carismă.
Totodată, acest număr poate face că un Andrei să fie lipsit de simţ practicat, uşor de influenţat sau de o virtuozitate morală plicticoasă. În acest caz, este nevoie de o mai mare doză de bun simţ şi simţ practic.

Semnificaţia numerologică a numelui Andreea 
Conform numerologiei, vezi articolul Semnificaţia secretă a numerelor în numerologie, prenumele Andreea este alcătuit din cifrele: 1 + 5 + 4 + 9 + 5 + 5 + 1 = 30, 3 + 0 = 3. Cifra personală pentru numele Andreea este 3.
Prin însumarea consoanelor rezultă: 5 + 4 + 9 = 18, 1 + 8 = 9.
Suma vocalelor este: 1 + 5 + 5 + 1 = 12, 1 + 2 = 3.
Numele Andreea este caracterizat de cifrele 3, 3 şi 9.


Numărul dominant 3 


Numele Andreea transmite entuziasm, optimism şi inspiraţie și reflectă bucurie, spontaneitate şi farmec.
Acest prenume semnifică abilităţi de comunicare şi de exprimare a sinelui.
Energia lui exaltată este un semn al unei creativităţi înalte, manifestate în domeniul artistic.
Numele Andreea are darul de a atrage toată lumea, de a fermeca chiar şi minţile cele mai cinice.
Cu toate acestea, îi lipseşte concentrarea şi disciplină, poate duce la o risipire în lucruri mărunte şi la o impresie de frivolitate sau instabilitate.

Caracteristici pozitive ; capacităţi excelente creative şi de comunicare , inspiraţie creatoare şi trăire înalta.Simt al umorului, abilitatea de a atrage oameni pasionaţi şi creativi.
Caracteristici negative: risipirea energiei, dificultăţi în finalizarea proiectelor, uşurinţă în abordarea semenilor.

Cifra vocalelor 3 


Vocalele din Andreea inspiră fericire, inspiraţie, creativitate şi bucurie de viaţă.Ele adaugă optimism şi umor impresiei dominante. Aceste vocale transmit pasiune şi entuziasm, energie şi dinamism, dar conferă şi o impresie de echilibru mental şi emoţional. Aceste trăsături măresc capacitatea de atragere a oamenilor din jur.
Totodată, componenta energetică a vocalelor reflectă lipsa de focalizare şi suspiciune a celor din jur faţă de respectarea făgăduielilor.

Cifra consoanelor 9 


Vibraţia de bază din numele Andreea denotă idealism şi nobleţe. Această ajunge la măreţie prin umilinţă şi la bogăţie prin sacrificiu, reprezentând o justiţie şi un echilibru universale. Ea inspiră oamenii să se dedice şi să îşi iubească semenii pe parcursul întregii vieţi. Vibraţia de baza a numelui Andreea reflectă adevăratul potenţial al umanităţii.
De asemenea, numărul consoanelor semnifică un mare simţ artistic, în special, în dans şi actorie, şi transmite elegantă, graţie şi carismă.
Totodată, acest număr poate face ca o Andreea să fie lipsită de simţ practic, uşor de influenţat sau de o virtuozitate morală plicticoasă. În acest caz, este nevoie de o mai mare doză de bun simţ ori simţ practic.


Copyright © diane.ro

Articole din acelasi domeniu in blog:

Semnificatia si originea numelor .Dictionar de prenume de la A la Z

Numele Dumitru / Dumitra.Origine , semnificatie si numerologie

Semnificatia, originea si numerologia numelor Alexandru si Alexandra

Numele Mihail , Mihai, Mihaela .Origine , etimologie , semnificatie

Numele Gabriel , Gabriela , Gabi.Origine , etimologie , semnificatieSemnificația numelui Andrei | Andreea. Origine, etimologie, numerologie, religie Semnificația numelui Andrei | Andreea. Origine, etimologie, numerologie, religie Reviewed by Diana Popescu on noiembrie 29, 2015 Rating: 5

Un comentariu:

Un produs Blogger.