Citate despre femeile necredincioase

Un amic cu inima zdrobită de o decepţie în amor m-a provocat să caut citate despre femeile infidele, necredincioase şi, după căutări înverşunate şi de durată, nu am găsit decât câteva. Pe de altă parte, cele despre infidelitatea bărbaţilor sunt o grămadă! Asta dovedeşte că nici bărbaţii, şi nici partenerele lor nu preferă să discute despre lipsa de fidelitate a femeilor, şi că urmaşii lui Adam îşi caută mereu tot felul de scuze şi justificări pentru simplul (?) fapt că îşi înşeală iubitele, soţiile... 

Femeia necredincioasă, dacă este astfel cunoscută de un bărbat, este doar necredincioasă. Atunci când un bărbat o vede drept credincioasă, ea este perfidă"Cred că femeile sunt mult mai sensibile faţă de infidelitatea emoţională decât bărbaţii. Cred că bărbaţii sunt mai speriaţi de infidelitatea fizică."
Olivia Wilde

"Multe femei, cândva în viaţa lor, sunt pe punctul să se lase în voia unei infidelităţi."
La India

"De ce o femeie se chinuie zece ani să schimbe obiceiurile bărbatului ei, şi apoi se plânge că nu este cel cu care s-a măritat?"
Barbara Streisand

"Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor."
Biblia: Pildele sau Proverbele lui Solomon 5: 3-5

"Adulterul este în cele mai multe cazuri un hoţ în întuneric. În astfel de momente, aproape fiecare femeie tradeza secretele cele mai adânci ale soţului ei; devine o Dalila care se dezvăluie către un străin, dezvăluie amantului său misterele tăriei ori slăbiciunii bărbatului ei. Ceea ce mi se pare mie că este cu adevărat trădare nu este că acea femeie se dăruieşte altuia, ci că este înclinată, prin ceea ce face, să se justifice faţă de ea însăşi prin dezvăluirea goliciunii soţului ei, expunându-l privirii dispreţuitoare şi curioase a unui străin."
Ştefan Zweig

Semne că te înşeală soţia / Bănuieli şi certitudini

"Infidelitatea la o femeie este o trăsătură masculină."
Wendell Phillips

"Femeile înşeală ascunzându-şi sentimentele, bărbaţii o fac demonstrând sentimente pe care nu le au."
Henry de Montherlant

"Nestatornicie, numele tău este femeie!"
William Shakespeare

"O femeie nu uită niciodată bărbaţii pe care i-ar fi putut avea; un bărbat, femeile pe care nu le-a putut avea."
Marjorie Kinnan Rawlings

"Un pesismist este un bărbat care crede că toate femeile sunt rele. Un optimist, unul care speră că aşa sunt."
Chauncey Depew

"Femeile păstrează un loc special în inima lor pentru păcatele pe care nu le-au comis niciodată."
Cornelia Otis Skinner

"Femeile cu trecut îi interesează pe bărbaţi întrucât speră că povestea acestora se va repeta cu ei."
Mae West

"În dragoste, femeile sunt profesioniste, bărbaţii doar amatori."
Francois Truffaut

"Există două feluri de femei: cele care vor să aibă putere în lume, şi cele care îşi doresc să aibă putere în pat."
Jacqueline Kennedy Onassis

"O femeie: "M-a prins că îl înşelam. Este vina lui, pentru că m-a spionat!""

"Un bărbat către iubita necredincioasă: "Sunt îndeajuns de bun ca să te iert, dar nu îndeajuns de prost ca să mai am încredere în tine.""

"Femeia necredincioasă, dacă este astfel cunoscută de un bărbat, este doar necredincioasă. Atunci când un bărbat o vede drept credincioasă, ea este perfidă."
Jean de la Bruyere

"Calmează-te, prietene! Nu eşti singurul înşelat de soţia ta!"

"Pedeapsa cuiva care înşeală este să ducă o viaţă umbrită de neîncredere, întrucât trăieşte constant cu frica că persoana pe care o înşeală o va înşela şi ea, la rândul său; unii îi spun acestui lucru justiţie poetică. Eu îl numesc însă Karma."

"Infidelitatea este o decizie, şi nu o greşeală."
Femeia necredincioasă este întotdeauna în război cu ea însăşi

"Dacă o altă femeie îţi fură bărbatul, nu există o pedeapsă mai mare decât să o laşi să-l păstreze. Bărbaţii adevăraţi nu pot fi furaţi..."

"Este mai bine să fii necredincioasă decât să fii credincioasă atunci când nu îţi doreşti asta."
Brigitte Bardot

"Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă; dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului; şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit; omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea şi să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă o fărădelege.
Preotul s-o apropie şi s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ; să ia ţărână de pe podeaua Cortului şi s-o pună în apă. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului; să descopere capul femeii şi să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apă amară aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure şi să-i zică: "Dacă nici un om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângăreşti cu altul, să nu-ţi facă nici un rău această apă amară aducătoare de blestem!
Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai pângărit, şi dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine - şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi să-i zică: - "Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele, şi apa această aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, că să facă să ţi se umfle pântecele şi să ţi se usuce coapsa!" Şi femeia să zică: "Amin! Amin!"
Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le şteargă cu apa cea amară. Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem; şi apa aducătoare de blestem va intra în ea şi-i va pricinui amărăciunea. Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene darul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar. Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apă. După ce îi va da să bea apă, dacă ea s-a pângărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apă aducătoare de blestem va intră în ea şi-i va pricinui amărăciunea; pântecele i se va umflă, coapsă i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei.
Dar, dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, va rămâne neatinsă şi va avea copii. Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie, care este sub puterea bărbatului ei, se abate şi se pângăreşte şi pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului şi să-i facă întocmai după legea aceasta. Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea îşi va lua pedeapsa nelegiuirii ei."
Biblia: Numeri 5:11-31

"Femeia necredincioasă este întotdeauna în război cu ea însăşi."
Chukwuemeka E. Onyejinduaka

"Femeia infidelă are remuşcări, cea credincioasă are regrete."
Proverb chinezesc

"Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.
Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să va împreunaţi iarăşi, ca să nu va ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă.
Eu aş vrea că toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsuraţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.
Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta. Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios, şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.
Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?
Biblia: Corinteni 7: 1-16

Înşelat în vis? | Interpretarea şi semnificaţia viselor

"A înşela pe cineva este ca şi cum a-i arunca un diamant pentru a-l înlocui cu o piatră."

"Unii oameni tratează o relaţie de cuplu ca un joc video. Când se plictisesc de joc, îşi înşeală partenerul."

"O promisiune înseamnă Totul. Atunci când este încălcată, părerile de rău nu înseamnă Nimic!"
Citate despre femeile necredincioase Citate despre femeile necredincioase Reviewed by Diana Popescu on iulie 01, 2016 Rating: 5

Un comentariu:

Un produs Blogger.