Cartea: Simbol și semnificație


Simbol universal al învățării, înțelepciunii și cunoașterii, dar și al totalității universului , cartea este, totodată, (când apare în pereche) una din cele "Opt lucruri prețioase" chinezești, cunoscute și ca "Cele 8 comori," sau "babao" în limba chineaza, înzestrate cu capacitatea de a izgoni spiritele rele.

În "Aeropagitica," operă scrisă de poetul și învățatul englez John Milton, se spune despre cărți că "nu sunt lucruri absolut moarte," cuvântul scris având din această perspectivă o viață proprie.

Cartea "scrisă înlăuntru și în afară" este, de altfel, o alegorie a esoterismului (conform DEX, "transmitere a unei doctrine, a unui ritual etc. numai unui număr restrâns de inițiați") și al exoterismului (după DEX, "invățătură parțială a unei doctrine, ritual care putea fi cunoscut și de profani").
Simbol carte

În general, cartea este asociată cu simbolismul împletirii, întrețeserii. Potrivit filosofului și poetului mistic arab Mohiuddin Ibn Arabi, acest lucru este ilustrat, rezumat în acest fel, "Universul este o carte imensă; caracterele acestei cărți sunt scrise, în principiu, cu aceeași cerneală și transmise pe tableta eternă de tocul divin... și, din acest motiv, fenomenul esențial divin ascuns în "secretul secretelor" a luat numele de "litere divine." Iar aceste litere transcendente sau, altfel spus, toate lucrurile create, după ce au fost cristalizate în atotcunoașterea divină, au fost aduse către nivele mai joase de suflarea divină, unde au dat naștere lumii manifestate, vădite."

În povestirea sa "Biblioteca Babel," Jorge Luis Borges a conceput un univers sub forma unei biblioteci uriașe, înglobând toate cărțile posibile. Naratorul lui Borges descrie lumea sa ca fiind formată dintr-un număr imens de camere hexagonale, fiecare dintre ele incluzând lucruri minim necesare pentru supraviețuirea umană și patru pereți cu rafturi de cărți. Deși ordinea și conținutul cărților par să fie întâmplătoare, aparent complet de neînțeles, locuitorii din bibliotecă cred că toate aceste volume cuprind orice ordonare posibilă a numai 25 de caractere de bază (22 litere, punctul, virgula și spațiul dintre litere). Cu toate că majoritatea vastă a cărților din acest univers include cuvinte și fraze fără vreun sens, biblioteca conține totodată orice carte coerentă care a fost scrisă sau ar putea fi scrisă vreodată, și fiecare permutare posibilă sau versiune posibilă ușor eronată a fiecărei cărți.

Despre cărți … în citate, aforisme, maximeNaratorul observă și că biblioteca înglobează toate informațiile folositoare din lume, inclusiv preziceri despre viitor, biografia oricărei persoane de pe pământ și traducerile oricărei cărți în toate limbile!
Din  cauza acestei enorme colecții de informații, cărțile sunt total inutile cititorului, inspirându-le bibliotecarilor o stare de depresie chiar sinucigașă. Unii dintre ei și-au însușit superstiția și chiar cultul despre "purificatori," care distrug cărți care li se par a fi nonsensuri pe când rătăcesc prin bibliotecă în căutarea "hexagonului purpuriu" și a cărților sale magice. Alții cred că, întrucât în bibliotecă există toate cărțile, undeva aici se află una indexand tot conținutul acesteia. În fine, există și credința într-un personaj mesianic numit "omul cărților" care ar fi citit acest index, un om căutat cu înfrigurare, asiduitate de unii bibliotecari.

Tema arderii cărților apare extrem de sugestiv în romanul lui Ray Bradbury "Fahrenheit 451," o narațiune science fiction ironică despre o societate viitoare. Dotați cu aruncătoare de flăcări, și nu cu stingătoare, "pompierii" din acest roman au ordinul să ardă cărțile, deoarece sunt considerate a fi periculoase, ispititoare, instigatoare, conținând idei ce pot crea îndoială, provocând cetățenii să gândească, să-și pună întrebări despre regimul lor politic, amenințând astfel statul, ordinea autoritaristă.

Surse:
- Juan Eduardo Cirlot: A Dictionary of Symbols
- Udo Becker: The Continuum Encyclopedia of Symbols
- Wolfram Eberhard: Dictionary of Chinese Symbols: Hidden Symbols in Chinese Life and Thought

Cărțile din vis | Interpretarea și semnificația viselor


Cartea: Simbol și semnificație Cartea: Simbol și semnificație Reviewed by Diana Popescu on ianuarie 25, 2018 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.