Aripile: Simbol și semnificație


Aripile sunt un simbol al spiritualității, imaginației, cunoașterii, gândirii, libertății și victoriei. Ele reprezintă aspirația sufletească de a te ridica mai presus de condiția umană, de a o transcede!

În Egiptul antic, zeii înaripați erau divinități protectoare, ce apărau ființele pământești acoperindu-le cu aripile lor. De asemeni, porțile zidurilor de apărare ale cetăților și  ușile templelor egiptene erau ornate cu imaginea înaripată a lui Amun-Ra. Relația amoroasă dintre Butho, șarpele, și Nekhebet, vulturul, ce desemnau Egiptul de Jos, respectiv Egiptul de Sus, a rezultat în nașterea unui șarpe înaripat (asemănător cu Quetzalcoatl, vestitul șarpe cu pene aztec), simbolizând uniunea dintre cer și pământ.
Simbol aripi

În culturile precolumbiene, aripile erau conectate cu Soarele, sub formă unui vultur în Mexic, și sub cea a unui condor în Peru. Aceste păsări solare erau un simbol al cerului spre care se ridicau grație aripilor lor puternice. Ele semnificau regenerarea, lucrarea făcută pe pământ, ce permitea zborul de la o lume la alta, superioară. Acest lucru amintește de scarabeul egiptean care, după ce se târa pe pământ, își deschidea aripile la finalul ciclului vieții sale, pentru a se înălța în cer, spre Soare.

Grecii antici portretizau Dragostea și Victoria ca făpturi înaripate. Totodată, unele zeități precum Atena, Artemis și Afrodita au fost, la începuturi, înfățișate cu aripi.

Conform lui Platon, aripile sunt un simbol al inteligenței, motiv pentru care unele animale fabuloase erau descrise ca înaripate, denotând sublimarea calităților atribuite fiecăruia în parte. Pegas și șarpele lui Ceres aveau astfel de înzestrări!

Aripile erau întâlnite și pe coifurile eroilor mitici, pe caduceu și fulgerul din cultul lui Jupiter, punându-se, în acest mod, accentul pe latura spirituală a acestui simbol.

Aripile creaturilor de noapte exprimau o imaginație bolnăvicioasă, pervertită, iar cele ale lui Icar, lipite cu ceară, semnificau eșecul unor întreprinderi prea ambițioase, prea îndrăznețe.

Îngerii: origine, semnificatie si simbol

Tot în Grecia, încălțările lui Hermes dinspre călcâie aveau aripi, un simbol al mesagerului zeilor și al călătoriilor dintre diferite lumi.


La hinduși, aripile simbolizau libertatea de a părăsi lucrurile pământești ca rezultat al contemplației și atingerii paradisului. În Rig Veda, ele reprezintă autentica inteligență umană, capabil să fie mai rapidă decât zborul oricărei păsări. Arhitectul Universal ar fi creat lumea prin mișcarea, fluturarea brațelor lui înaripate.

În alchimie, aripile sunt întotdeauna asociate cu principiul activ, mai înalt, masculin. Creaturile fără aripi erau corelate cu principiul pasiv, feminin.

Asemeni lui Pegas, sfinții din Buddhism sunt  înfățișați călătorind prin văzduh datorită unor încălțări speciale, numite "picioare ușoare".

În simbolismul creștin, aripile sunt identificate cu lumina soarelui sau a dreptății, care se ivește în mintea, sufletul celor drepți, credincioși. Ele reflectă progresul prin iluminarea sufletească, evoluția spirituală. Desigur, aripile îngerilor poartă semnficatia esenței spirituale, divine ale acestor făpturi.

Surse:
- Stephen D. Peet: Myths And Symbols
- J. E. Cirlot: A Dictionary of Symbols
- Maurice Dilasser: The Symbols of the Church

Redescoperă-ţi aripile


Aripile: Simbol și semnificație Aripile: Simbol și semnificație Reviewed by Diana Popescu on martie 31, 2018 Rating: 5

Un comentariu:

Un produs Blogger.