Chivotul Legământului: Legendă și simbol

 Chivotul Legământului este un fel de cufăr conținând tabletele înscrise în piatră cu cele Zece Porunci primite de către Moise pe muntele Sinai, o mână de mană și toiagul lui Aaron. Conform Bibliei evreiești, a fost făurit de israeliţi atunci când au făcut popas în deșert, după ce fugiseră din Egipt. 


Cum a fost făcut și folosit Chivotul Legământului


Acest chivot a fost creat conform instrucțiunilor date lui Moise de Dumnezeu, la poalele muntelui Sinai. Potrivit Exodului, capitolul 39, "Apoi Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate; lăţimea, de un cot şi jumătate şi înălţimea, tot de un cot şi jumătate. L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi i-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el patru verigi de aur, pe care le-a pus la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă parte. A făcut nişte drugi de lemn de salcâm şi i-a poleit cu aur. A vârât drugii în verigile de la cele două laturi ale chivotului, ca să ducă chivotul. A făcut şi capacul ispăşirii din aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea, de un cot şi jumătate. A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispăşirii; un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt; heruvimii i-a făcut pe capacul ispăşirii la cele două capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispăşirii cu aripile lor şi uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu faţa întoarsă spre capacul ispăşirii."        

                                           

Chivotul Legământului: Legendă și simbol

Apoi chivotul a fost purtat de leviți cu 800 de metri înainte de oamenii care mărşăluiau ori înaintea armatei israelite. Dumnezeu vorbea cu Moise dintre cei doi îngeri de pe capacul chivotului, capac numit  şi Scaunul Milostivirii".


În decursul celor 40 de ani de rătăcire a israeliților prin deșert, ori de câte ori se făcea un popas, Chivotul Legământului era amplasat într-o cameră separată a unui cort purtând numele de Tabernacul.


Când israeliții, conduși de Iosua către țara făgăduinței au ajuns pe malurile răului Iordan, chivotul a fost dus tot în față, precedându-i pe oameni, și semnalând avansul lor. În timpul traversării răului, acesta s-a uscat de îndată ce picioarele preoților purtând chivotul au atins apele și a rămas așa până au ieșit preoții din albie, după ce israeliții au ajuns pe celălalt mal. Drept amintire, au fost luate 12 pietre din Iordan, din locul unde stătuseră preoții. 


În vremea bătăliei de la Ierihon, Chivotul Legământului a fost purtat în jurul orașului o dată pe zi, precedat de ostași și șapte preoți suflând în șapte trompete din coarne de berbec. În cea de-a șaptea zi, preoții cu trompetele răsunând înaintea chivotului înconjuraseră orașul de șapte ori. Atunci zidul Ierihonului s-a prăbușit și orașul a fost cucerit.


Deși îi ajuta pe evrei în război, eficiența Chivotului Legământului a fost pusă inițial sub semnul întrebării, după ce acesta a fost capturat de filisteni și dus de ei la templul Dagon din Ashdod. Apoi, filistenii au fost afectați în număr mare de boli, ceea ce i-a determinat să înapoieze chivotul israeliților. 


Unde este Chivotul Legământului?


În cele din urmă, chivotul a fost așezat în vechiul Israel, în Ierusalim, în cea mai interioară încăpere de aici. Mai târziu, a fost amplasat în sfântul Templu al lui Solomon, clădit în jurul anului 957 î.Hr. Tradițiile ebraice și numeroși învățați ne spun că a rămas în acest templu aproape 400 de ani, până la distrugerea Ierusalimului de către babilonieni în anul 586 î.Hr. Nu a fost, totuși, menționat, printre prăzile luate de babilonieni din templu. Poate că acest lucru indică faptul că ar fi fost capturat din Ierusalim încă de la sfârșitul secolului al X-lea î.Hr., în campania militară a faraonului Shishak, de-a lungul domniei fiului lui Solomon, Roboam. 


Nu se știe ce s-a întâmplat cu chivotul după ce Primul Templu a fost distrus de babilonieini. Potrivit Cărții a doua a Macabeilor, a fost ascuns într-o peșteră din muntele Mebo de profetul Ieremia, despre care acesta a zis, "necunoscut va fi locul acela, până când va aduna Dumnezeu adunarea poporului şi Se va milostivi." (2 Macabei 2:7)


Într-o altă variantă, Chivotul Legamantului ar fi fost dus în Etiopia și ar fi acum la Biserica Doamnei Noastre Maria din Zion, în Axum.


O altă legendă, menționată în Coran, îl plasează în Iordania.


În unele ipoteze, chivotul ar fi tăinuit undeva aproape de Ierusalim ori chiar în Noua Guinee.


Într-un text intitulat "Tratat despre vase", se spune că acesta "nu va fi relevat până în ziua sosirii lui Mesia, fiul lui David". În Apocalipsa se zice că nu va fi văzut până la sfârșitul timpurilor: "Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare."


Legenda Sfântului Graal

Chivotul Legământului: Legendă și simbol Chivotul Legământului: Legendă și simbol Reviewed by Diana Popescu on aprilie 30, 2022 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.