22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei

 Sfântul Apostol Timotei, în grecește "Thimotheos", un cuvânt semnificând "onorându-l pe Dumnezeu, sau onorat de Dumnezeu, ori prețios pentru Dumnezeu", a întruchipat toate acestea ca ucenic al Domnului. A fost parte a bisericii timpurii și un evanghelist creștin timpuriu. A fost tovarăș apropiat și mesager al apostolului Pavel, precum și primul episcop din Efes. Biserica îl onorează, an de an, ca unul din cei 70 de apostoli.


Sfântul Timotei s-a născut în cetatea Listra, în Liaconia, în jurul anului 17 d.Hr., în prezent o regiune din Turcia, având un tată grec păgân și o mama evreică. Maica lui, Eunice,  a devenit mai târziu creștină (Faptele apostolilor 16:1,2, 2 Timotei 1:5), iar bunica lui, Lois, l-a crescut în pietate și dragoste pentru Scripturi (2 Timotei 3:14-15). Astfel, sincera sa încredere în Dumnezeu i-a fost modelată și infuzată încă din copilărie. Apostolul Pavel a convertit două femei în decursul vizitelor sale misionare la Listra (Faptele apostolilor). Șapte ani mai târziu, l-a găsit pe Timotei plin de zel pentru Hristos și foarte respectat de creștinii locali. Timotei auzise despre proclamarea Evangheliei de către Pavel, de Mântuitor, din prima vizită a sfântului Pavel (Faptele apostolilor 14:6), aducându-i lui Timotei cunoașterea mântuitoare a adevărului.                                                          


22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei

Sfântul Timotei era sfios, rezervat prin natura sa, un tânăr afectuos și un adept credincios al Sfântului Pavel. Pavel l-a numit "copilul preaiubit și credincios pentru Dumnezeu" (1 Corinteni 4:17, 1 Timotei 1:2). Timotei a fost întru totul la dispoziția Sfântului Pavel la Roma, într-o perioadă de aproape 17 ani. Pavel l-a însărcinat să întărească și să încurajeze recalcitranții corinteni în credința lor în Hristos și în loialitatea lor față de Pavel. 


Dedicarea Sfântului Timotei și munca lui pentru Domnul au câștigat admirația creștinilor din orașul său natal, Listra, și celor din orașul mai mare, Iconium. Sfântul Timotei își dezvoltase îndeajuns potențial de conducere și mai mulți membri ai bisericii din Listra și Iconium l-au recomandat pentru serviciile aduse Domnului. Sfântul Pavel a fost impresionat de mai multe calități ale Sfântului Timotei, inclusiv cunoașterea sa a iudaismului și scripturilor ebraice, conexiunea sa cu ne-evreii prin tatăl său grec. Reputația lui ca creștin devotat l-a convins pe Sfântul Pavel că merită timpul și efortul să-i fie mentor. Sfântul Pavel l-a chemat și l-a trimis pe Sfântul Timotei să propăvăduiască Evanghelia în sinagogi. Sfântul Pavel l-a circumscris și l-a botezat pe Sfântul Timotei și i-a cerut să i se alăture în răspândirea Evangheliei în călătoriile sale misionare.


Astfel, Sfântul Timotei a devenit ucenicul cel mai apropiat și unul din cei mai de încredere al Sfântului Pavel. Potrivit Bibliei, după ce Sfântul Timotei a fost hirotonisit să servească (1 Timotei 4:14, 2 Timotei 1:6), el a slujit în cel puțin cinci biserici ale Noului Testament (1 Tesanoliceni 3:1-2, 1 Corinteni 4:17, Filipeni 2:19-22, Faptele apostolilor 17:14, 1 Timotei 1:3) ca și coleg și ajutor al Sfântului Pavel. Sfântul Timotei l-a întovărășit pe Sfântul Pavel în aproape toate călătoriile sale de a două oară, după ce a părăsit Listra. 


Apoi, Scriptura ne informează că a fost cu apostolul la Efes de-a lungul celei de-a treia călătorii sale misionare. În vreme ce erau în acest oraș, el și un om pe nume Erast au fost trimiși de Sfântul Pavel să propăvăduiască fraților din Macedonia (Faptele apostolilor 19:22). Apoi, s-a întâlnit cu alții la Troas pentru a-l întovărășit pe apostol prin Asia în drumul său către Ierusalim (Faptele apostolilor 20:4-5). Sfântul Timotei a fost un membru activ, credincios al echipei misionare. S-a alăturat lui Pavel și Sila în a le spune adepților lui Hristos ceea ce apostolii și alți conducători deciseseră în Ierusalim la recenta lor adunare (Faptele apostolilor 15:19-20, 16:4). Drept rezultat, Pavel, Sila și Timotei au dat oamenilor o credință mai puternică în biserică. În fiecare zi, tot mai mulți s-au încrezut în Iisus pentru mântuirea lor (Faptele apostolilor 16:5).


Sămânța credinței plantate în sufletul Sfântului Timotei de Sfântul Pavel a produs o abundență de fructe. Apostolul Pavel l-a iubit pe Timotei și în epistolele sale l-a  numit iubitul său fiu, amintindu-și cu recunoștiință de devoțiunea și fidelitatea lui. Marea dragoste a Sfântului Pavel pentru Sfântul Timotei a rezultat în cele două epistole ale celui dintâi din Noul Testament. 


Sfântul Pavel i-a scris Sfântului Timotei: "Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea" (2 Timotei 3:10-11). Apostolul Pavel l-a numit pe Sfântul Timotei episcop al Efesului, unde sfântul a rămas 15 ani. Când Sfântul Pavel se afla în închisoare și își aștepta mucenicia, l-a chemat pe prietenul său credincios, Timotei, pentru a-și lua rămas bun (2 Timotei 4:9). 


Sfântul Timotei și-a încheiat viața ca un mucenic. Păgânii din Efes organizau un festival în onoarea idolilor lor, și obișnuiau să îi poarte prin oraș, acompaniați de ceremonii și cântece nelegiuite. Sfântul Timotei, zelos pentru slava lui Dumnezeu, a încercat să oprească procesiunea și să-i ilumineze pe oameni despre venerarea orbească a idolilor prin propăvăduirea adevăratei credințe în Hristos. 


Mânioși, păgânii l-au atacat pe sfânt, l-au bătut, l-au târât pe pământ și, apoi, l-au omorât lovindu-l cu pietre. Mucenicia Sfântul Timotei a avut loc în anul 93. 


În secolul al IV-lea, moaștele Sfântului Timotei au fost mutate la Constantinopol și amplasate în biserica Sfinților Apostoli din apropierea mormântului Sfântului Andrei (30 noiembrie) și Sfântului Luca (18 octombrie). Biserica îl onorează pe Sfântul Timotei ca unul dintre cei 70 de apostoli. 


21 ianuarie: Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul


22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei 22 ianuarie: Sfântul Apostol Timotei  Reviewed by Diana Popescu on ianuarie 21, 2024 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.