La mulţi ani, America! | Imnul naţional al S.U.A.

La mulţi ani, America! Happy birthday, America! Chiar şi cei mai înverşunaţi critici ai S.U.A. nu au cum să nu recunoască că este o naţiune măreaţă. Aşa cum spunea George Carlin, "Atunci când te naşti, primeşti un bilet la un spectacol trăznit. Atunci când te naşti în America, ai parte de un loc în primul rând." Cu prilejul zilei de 4 iulie, ziua Americii, am încercat să izvodesc o nouă traducere a imnului S.U.A., aşa cum o puteţi afla mai jos...

Imnul naţional al S.U.A.
Purtând numele de "The Star-Spangled Banner" (Drapelul presărat cu stele), imnul naţional al Statelor Unite ale Americii cuprinde versurile din "Defence of Fort M'Henry" (Apărarea fortului M'Henry), un poem scris în 1814 de Francis Scott Key, avocat şi poet amator inspirat de bombardamentul la care a fost supus fortul McHenry de către navele britanice în golful Baltimore în decursul unei bătălii din 1812.

Poemul a fost transpus pe un cântec popular britanic compus de John Stafford Smith pentru Anacreontic Society (Societatea anacreontică), un club social masculin din Londra.

"The Star-Spangled Banner" a devenit curând un renumit cântec patriotic american. A intrat în repertoriul oficial al marinei SUA în anul 1889, iar în 1931 a fost adoptat ca imn naţional printr-o rezoluţie a congresului semnată de preşedintele Herbert Hoover.

The Star Spangled Banner


Oh, say! can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming;
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there:
Oh, say! does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In fully glory reflected now shines in the stream:
'Tis the star-spangled banner! Oh, long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle's confusion
A home and a country should leave us no more?
Their blood has washed out their foul footsteps' pollution!
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O'er the land of the free and the home of the brave.

Oh, thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved home and the war's desolation!
Blest with victory and peace, may the heav'n-rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: "In God is our trust":
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave.


Drapelul presărat cu stele


Ah, spune! Poţi zări în lumina timpurie a zorilor
Ceea ce am aclamat în ultima licărire a amurgului;
Ale cui dungi largi şi stele strălucitoare, prin lupta primejdioasă,
Peste metereze, am văzut fluturând cu atâta bravură?
Şi al rachetei luciu roşu, bombele explodând în aer
Dau dovadă prin noapte că steagul nostru este încă acolo:
Ah, spune! Drapelul presărat cu stele încă mai unduieşte
Peste pământul celui liber şi a casei celui viteaz?


Pe ţărm, văzut confuz prin ceţurile adâncului,
Unde oastea arogantă a duşmanului se hodineşte în linişte înfiorătoare,
Ce este ceea ce briza, peste prăpastia semeaţă,
Suflând în răstimpuri, ascunde pe jumătate, pe jumătate dezvăluie?
Acum cuprinde licărul primei raze a dimineţii,
Reflectat în deplina-i splendoare acum străluceşte în ape:
Acesta este drapelul presărat cu stele! Ah, fie să fluture multă vreme
Peste pământul celui liber şi a casei celui viteaz!

Şi unde sunt oamenii care cu atâta fanfaronadă s-au jurat
Că prăpădul războiului şi tulburarea bătăliei
Ar trebui să nu ne mai lase un cămin şi o ţară?
Sângele lor a spălat murdăria urmelor paşilor lor odioşi!
Nici un refugiu nu poate salva mercenarul şi sclavul
De teroarea urmăririi şi beznă mormântului:
Iar drapelul presărat cu stele flutură triumfal
Peste pământul celui liber şi a casei celui viteaz!

Ah, să fie aşa în veşnicie, atunci când oamenii liberi trebuie să stea
Între iubita lor casă şi dezolarea războiului!
Binecuvântaţi cu victorie şi pace, fie că pământul mântuit de ceruri
Să preamărească Puterea care ne-a clădit şi ne-a menţinut ca naţiune!
Şi acesta să fie motoul nostru: "În Dumnezeu este credinţă noastră":
Iar drapelul împestriţat cu stele să fluture triumfător
Peste pământul celui liber şi a casei celui viteaz!


Articole din acelaşi domeniu în blogul Dianei:

Ghidul bunelor maniere ale turistului în New York 

Americanii şi Biblia | Incultura religioasă şi pericolele ei 

Filmul America (2014)
La mulţi ani, America! | Imnul naţional al S.U.A. La mulţi ani, America! | Imnul naţional al S.U.A. Reviewed by Diana Popescu on iulie 04, 2015 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.