Floarea Vieții - Simbol și semnificatie


Un simbol important în așa-numita "geometrie sacră," provenit din antichitate, Floarea Vieții este considerată a îngloba toate modelele, structurile Creației. Constă dintr-o formă geometrică compusă din mai multe cercuri suprapuse, aranjate asemeni unei flori cu o simetrie înșesită, de sextuplu, aidoma unui hexagon. Forma, proporțiile sale , armonia sa perfectă sunt regăsite în religiile majore și a fost apreciată de filosofi, arhitecți, artiști de primă mărime din toată lumea, inclusic de Leonardo da Vinci. Se crede că Arborele Vieții din Cabala ar fi derivat din Floarea Vieții.

Floarea, samanta, oul si fructul Vieții - Simbol și semnificatie
Cea mai întâlnită Floare a Vieții are un model hexagonal (în care centrul fiecărui cerc este amplasat pe intersecția circumferintelor altor șase cercuri înconjurătoare cu același diametru), incluzând 19 cercuri complete și 36 de arcuri de cerc, cuprinse într-un cerc mai mare.

Sămânța Vieții

Sământa Vieții este formată din șapte cercuri cu o simetrie înșesita, într-un model ce reprezintă componenta de bază a alcăturii Florii vieții. Conform unora, Sămânța Vieții înfățișează simbolic cele 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea.

Oul Vieții

Oul Vieții este, de asemeni, un simbol compus din șapte cercuri, derivat din Floarea Vieții.

Fructul Vieții

Fructul Vieții este un simbol ce asamblează 13 cercuri cu un design originând tot din Floarea Vieții. Se zice că reprezintă planul universului, incluzând bazele formării fiecărui atom, structurii moleculare, formelor de viață și a tot ce există în univers. Conține fundamentul geometric pentru trasarea Cubului Metraton, ce scoate la iveală solidele platonice.

Sămanța, Oul, Floarea și Fructul Vieții din perspective spirituale sau păgâne

Potrivit unei credințe spirituale, Floarea Vieții sugerează modelele Creației așa cum s-au ivit din "marele gol" primordial. Tot ce există a fost făcut grație gândurilor Creatorului. După zămislirea Seminței Vieții, aceeeași mișcare turbionară, de vortex, a continuat, apărând astfel următoarea structură, cunoscută drept Oul Vieții. La aceasta, se poate observa că distanțele dintre cercuri sau sfere este egală cu cea dintre tonurile și semitonurile din muzică! În același timp, este o structură identică cu cea celulară din a treia diviziune embrionică (prima celulă se divide în două celule, apoi în patru și, după aceea, în opt celule). Aceeași structură, pe măsură ce se dezvoltă în continuare, crează, se spune, trupul omenesc și toate sistemele sale energetice. Dacă sunt făcute și mai multe sfere ori cercuri, se ajunge la structura numită Floarea Vieții.

Cubul lui Metraton și solidele platonice

Prin conectarea punctelor din centrele celor 13 cercuri ale Florii Vieții se obține Cubul lui Metraton. Înăuntrul său se află cinci forme tridimensionale cunoscute sub numele de solidele platonice. Se zice că aceste 5 forme și toate combinațiile lor constitue toate structurile posibile a ființa în univers sau "cărămizile" clădirii vieții organice. Cele cinci structuri se regăsesc în minerale, sunete, muzică, limbajuri. Cubul lui Metraton este, totodată, o glifă sacră, utilizată pentru apărarea față de spiritele rele.

Legendele, miturile și semnificațiile florilor

Regele Akhenaton și Floarea Vietii

Există credința că înzestrările, calitățile speciale ale Florii Vieții au fost descoperite în decursul celei de -a optăsprezecea dinastii din Egipt, în timpul domniei regelui Akhenaton. Se spune că acesta a inițiat trei școli de misticism:

- Ochiul stâng al lui Horus, o școală focalizată pe latura stângă a creierului, ce reflectă vibrațiile lunare, feminitatea, intuiția, magia, emotivitatea și sensibilitatea umana.

- Ochiul drept al lui Horus, ce se centra pe efluviile solare, pe masculinitate, logică, abilitatea de a înțelege geometria și relațiile spatiale.

- Ochiul din mijloc al lui Horus, ce se dedica vieții însăși!

Se crede că egiptenii erau conștienți de existența mai multor dimensiuni ale universului, și că se refereau la cel mai înalt nivel al acesteia ca " cea de-a patra dimensiune', cunoscută și ca "viața de apoi." Țelul școlilor mistice era să reinstaleze cunoașterea "unicii forțe adevărate, atotputenice," ce există pretutindeni și în toate. Se pretinde că această cunoaștere provenea de la rasa avansată a locuitorilor Atlantidei, dispărută în urmă cu 13.000 de ani. Această dispariție ar fi determinat ivirea "binelui și răului," a conștiinței umane duale!

Regele Akhenaton, văzut ca un mesager al maeștrilor spirituali din Atlantida, ar fi reinstaurat monoteismul atlantid în Egipt. Idolii, zeii egipteni ar fi fost considerați în acel timp drept simboluri ale unicului, adevăratului Dumnezeu, adică "Neter Neteru."

Simbolul Floarea Vieții în lume

Templul lui Osiris din Abydos, Egipt, conține cele mai vechi simboluri cunoscute ale Florii Vieții. Ele au fost create în urmă cu cel puțin 6.000 de ani și se pare că nu au fost sculptate ci cumva arse în granit, cu o precizie incredibilă. Se presupune că reprezentau ochiul lui Ra, un simbol al autorității faraonului.

Floarea Vieții apare și în China, în Orașul Interzis și diferite temple, în Israel în sinagogi din Galileea și Mesada, în temple din Japonia, India și Turcia...

Spirala: Simbol și semnificație


Floarea Vieții - Simbol și semnificatie Floarea Vieții - Simbol și semnificatie Reviewed by Diana Popescu on noiembrie 12, 2017 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.