Citate despre justiție, dreptate


Un subiect controversat după 1989, care a intrat mereu în discuție de atunci (dar nu și până atunci), justiția, dreptatea continuă să ne dea de furcă, mai ales când este "revizuită" in scopuri mai mult sau mai puțin nobile. Aceste citate, aforisme, maxime îți pot reaminti că justiția trebuie să fie aceeași pentru toți, să nu sancționeze excesiv pe cel care fură un ou, și să-l recompenseze, în schimb, pe cel care fură un bou...

Citate, aforisme, maxime despre justiție, dreptate

"Justiția este conștiință, nu o conștiință personală, ci conștiința întregii omeniri."
Aleksandr Soljeniţîn

"Justiția este adevăr în acțiune."
Benjamin Disraeli

"Dacă nu menținem justiția, justiția nu ne va menține pe noi."
Francis Bacon

"Justiția și fațada unui templu se văd cel mai bine din afară."
Austin O'Malley

În societatea modernă, există un singur lucru, și numai unul, mai hidos decât fărădelegea, și anume justiția represivă."
Simon Weil

"Ori de câte ori se face o separare între libertate și justiție, nici una, în opinia mea, nu este sigură."
Edmund Burke

"Justiția este o mașinărie care, de îndată de cineva a pornit-o, funcționează de la sine."
John Galsworthy

"Dacă justiția este descrisă ca legată la ochi este pentru că ea judecă cauzele și nu oamenii, și nu deoarece prima înzestrare a unui arbitru este lipsa de discernământ."
Charles Wagner

"Când tanjim după dreptate pe noi înșine, nu este nicicând înțelept să fim nedrepți față de alții.
Lew Wallace

"Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!"
Biblia, Psalmi 106:3

"Justiția absolută se atinge prin suprimarea tuturor contradicțiilor; de aceea, ea distruge libertatea."
Albert Camus

"Justiția este ca împărăția lui Dumnezeu. Nu este, de fapt, în afară noastră, este înăuntrul nostru ca o mare tânjire."
George Eliot

"Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui."
Biblia, Psalmi 11:7

"Dreptatea necesită să recurgă la lege și poate fi o amantă nestatornică, supusă întotdeauna capriciilor și prejudecăților celor care administrează legile."
Frank Herbert

"Legea universală a justiției este să acționăm în exterior în așa fel încât să folosirea liberă a voinței noastre să fie compatibilă cu libertatea oricui, potrivit unei legi universale."
Immanuel Kant

"Justiția este cea mai "politică" și instituțională dintre virturi. Legitimitatea unui stat rezidă în pretenția sa de a face justiție."
Alan Ryce

"Justiția ne poruncește să avem îngăduință față de toți oamenii, să consultăm interesele întregii rase umane, să dăm fiecăruia ce i se cuvine."
Cicero

"Prima cerință a civilizației... este cea a justiției."
Sigmund Freud

" Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită o nimiceşte."
Biblia, Proverbe 29:4

"Dreptatea este pentru cei supuși este la fel de importantă ca și pentru cei care îi conduc."
Thomas Aquinas

Citate despre graţiere

"Justiția este reprezentată oarbă, întrucât nu vede diferența dintre părțile implicate. Nu are decât una și aceeași balanță pentru cei bogați și săraci, mari și mărunți."
William Penn

"Cel care încalcă cel mai mult dreptatea, își dorește totuși să i se facă lui."
Edward Counsel

"Legea nu este lege dacă violează principiile eterne ale justiție."
Lydia Maria Child

"Mulți remarcă faptul că justiția este oarbă; pacat pentru cei care în cotiturile ei, sunt șocați să descopere că este și surdă."
David Memet

"Am descoperit intodeaunua că clemența poartă fructe mai bogate decât stricta justiție."
Abraham Lincoln

"Curcubeul moral al universului este lung, dar se aplecă către dreptate."
Martin Luther King Jr.

"Întârzierea în justiție este injustiție."
Walter Savage Landor

"Legea fără dreptate este o rană fără vreun leac."
William Scott Downey

"Este treaba fiecărui om să vadă dacă se face dreptate."
Arthur Conan Doyle

"Dragostea pentru justiție este, pentru cei mai mulți oameni, nimic mai mult decât teama că li se va face o nedreptate."
Francois de la Rochefoucauld


"Nu există vreo justiție mai dreaptă în lume decât cea care îi face pe hoții bogați să-i spânzure pe hoții săraci."
Peire Cardinal

"Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui."
Biblia, Psalmi 9:16

"O societate reglată de un simț public al dreptățîi este inerent stabilă."
John Rawls


" Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!"
Biblia, Amos 5:24

" Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază."
Biblia, Proverbe 21:15

"Copii sunt inocenți și iubesc dreptatea, în timp ce cei mai mulți dintre noi sunt păcătoși și preferă, în mod  natural, izbăvirea."
G.K. Chesterton

"Justiția este o răzbunare ce se învăluie sub mantia principiilor înalte."
Ivan Klima

"Universul nu a inventat justiția. Omul a făcut-o. Din păcate, omul trebuie să locuiască în acest univers."
Roger Zelazny

"Justiția este dragoste ce corectează ceea ce se revoltă împotriva dragostei."
Martin Luther King Jr.

"Justiția înseamnă mijloacele prin care sunt sancționate injustitiile."
Anatole France

"Dacă ne așteptăm că alții să se bazeze pe cinstea și dreptatea noastră, trebuie să le arătăm că ne bazăm pe cinstea și dreptatea lor."
Calvin Coolidge

"Nedreptatea poate de una singură să cutremure stâlpii cerurilor și să instaureze domnia Haosului și Nopții."
Horace Mann

"Este foarte convenabil să crezi în mila infinită a lui Dumnezeu atunci când simți nevoia să fii izbăvit, dar amintește-ți, de asemeni, de justiția Lui infinită."
B. R. Haydon

"Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă."
Biblia, Proverbe 29:7

"Nu există virtute mai mare și mai dumnezeiască decât dreptatea."
Joseph Addison

"Nevoia pentru dreptate se dezvoltă din conflictele intereselor umane. Ca să zic așa, dacă nu ar exista conflicte de interese printre oameni, nu am fi inventat nicioadată  cuvântul justiție, nici nu am fi conceput ideea despre aceasta."
Thomas Nixon Carves

"Justiția este întotodeauna violență pentru cei învinuiți, căci fiecare om este nevinovat în proprii săi ochi."
Daniel DeFoe

"Justiția este practicată de însuși Dumnezeu, și nu poate fi îndeplinită în perfecțiunea sa de nimeni altul decât El. Atotcunoașterea și omnipotența sunt necesare pentru exercitarea sa din plin."
Joseph Addison

"Dacă te cutremuri cu indignare față de fiecare nedreptate, atunci ești un tovarăș al meu."
Che Guevara

"Justiția este virtutea în care se bucură inocența."
Ben Johnson

"Dacă violența este salvarea brutelor, mântuirea omului este justiția."
Charles Wagner

"Este mai bine ca zece persoane vinovate să scape, decât  ca una nevinovată să sufere."
William Blackstone

"Dreptatea se poticnește pe drum dar, în cele din urmă, ajunge acolo unde trebuie."
Gabriel Garcia Marquez

"Nedreptatea este relativ ușor de suportat; ceea ce doare este dreptatea."
H. L. Mencken

"Cei care simt cel mai mult să le facă dreptate altora sunt cei care simt că lumea le-a făcut dreptate."
William Hazlitt

"Justiția, asemeni, florii soarelui,  își îndreaptă capul către partea însorită."
Abraham Miller

"Justiția înclină adeseori în partea pungii pline."
Croft M. Pentz

"Dreptatea fără înțelepciune este imposibilă."
James Anthony Froude

"Justiția parțială poate exista cu ură; justiția deplină necesită caritate."
Austin O'Malley

"Ce este dreptate într-un loc, e nedreptate într-un altul."
Edward Counsel

"A întârzia dreptatea este nedreptate."
Wlliam Penn

Răzbunarea în citate, aforisme, proverbe

"Așa cum nimic nu este mai drept decât ceea ce este drept, nimic nu este mai just decât ceea ce este just."
Epictet

"Cei mai mulți oameni care își doresc dreptate, nu vor cu adevărat dreptate. Ei își doresc răzbunare. Vor să vadă că necazurile se împrăștie în mod egal peste toți cei din jur."
David Gerold

"Dreptatea este o fericire în acord cu virtutea."
John Rawls

"Oamenii invocă mereu justiția; și justiția este ceea ce îi face să tremure."
Madame Swetchine

"Adevărata măsură a justiției unui sistem este cât de multă protecție garantează celor slabi."
Aung San Suu Kyi

"Justiția este caritate în acord cu înțelepciune."
Gottfried Wlihelm Leibniz

"Justiția este virtutea fundamentală a unei societăți politice, de vreme ce ordinea societății nu poate fi menținută fără lege, iar legile sunt instituite pentru a declara ceea ce este drept."
Aristotel

"Justiția, când este dusă până la concluzia sa finală, rezultă frecvent în pedeapsă, conflict, răzbunare, și chiar război."
Masao Abe

Dreptate? Vei găsi dreptate în lumea următoare. În aceasta, nu ai decât legea."
Wlliam Gaddis

Patriotismul în citate, maxime, aforisme
Citate despre justiție, dreptate Citate despre justiție, dreptate Reviewed by Diana Popescu on martie 04, 2018 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.