Ce spune dreptul la muncă din Spania, în 2018?


Dacă ești în căutarea unui loc de muncă în Spania, iată un minighid al contractelor de muncă din această țară, de la negocierea contractului tău cu angajatorii spanioli, până la ​​încetarea  contractului de angajare.

contracte de munca Spania 2018


1. Contractul de muncă poate fi  scris sau verbal.
2. Orice contract de muncă în Spania întră în vigoare în 10 zile lucrătoare, după ce datele sunt trimise Serviciului de Ocupare a Forței de muncă
3. Vârsta minimă de lucru în Spania este de 16 ani.
4. Perioada de proba poate exista, însă nu este obligatorie. Dacă este necesar, trebuie să se menționeze în scris, durata maximă a perioadei de probă fiind de șase luni pentru cei calificați și de două luni pentru ceilalți lucrători. Reține: aceasta este durata maximă!
În timpul perioadei de probă, contractul de muncă de muncă poate fi reziliat de oricare dintre părți indiferent de motiv, fără vreo înștiințare și fără nicio compensație, dacă nu s-a convenit altfel.
Perioada de probă este inclusă la calcularea vechimii și lucrătorii au aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți lucrători angajați în perioada respectivă.

Ce cuprinde un contract de muncă legal în Spania?

Un contract de muncă legal în Spania cuprinde următoarele puncte importante:
-identitatea părților, adresa societății și  a locului de muncă în care angajatul își  va exercită atribuțiile, precum și dată de începere a contractului de muncă
-categoria sau grupul profesional al serviciilor efectuate de angajat, durata unei zile lucrătoare obișnuite
suma aferentă salariului de bază inițial, a suplimentelor la plată și, de asemenea, data când se fac plățile (lunar, săptămânal etc.)
- numărul zilelor de vacanță și a sărbătorilor legale
- perioada de preaviz pe care angajatorul și angajatul trebuie să o dea, în cazul în care contractul va fi reziliat;
- particularitățile prin care contractul colectiv de muncă, dacă este cazul, poate fi identificat.


Câte feluri de contracte de muncă din Spania există în 2018?

Contractul de muncă pe o perioada nedeterminată:
Acest tip de  contract este  încheiat  fără a stabili o limită de timp și poate fi întocmit verbal sau în scris pentru acorduri complete sau cu  diferite fracțiuni de normă.
Contractele temporare  de muncă pot fi încheiate când îndeplinire a unei sarcini sau a unui serviciu, executia unei lucrari, deși limitată în timp, are o durată nesigură de la început. În cazul în care durata depășește un an, este necesară notificarea anticipată cu 15 zile înainte de încheierea sarcinii sau a serviciului pentru a rezilia contractul. Dacă angajatorul nu prezintă această notificare, lucrătorul are dreptul la despăgubiri.

Contract pentru contingențe de producție: Obiectivul acestui contract este de a satisface cerințele circumstanțiale asociate pieței forței de muncă, un back-log sau o mulțime de comenzi.
Acest contract nu poate dura mai mult de 6 luni într-o perioadă de 12 luni

Contract de înlocuire temporară: Când este necesar să se înlocuiască un lucrător cu dreptul de a păstra poziția, trebuie să fie specificat angajatul înlocuit și motivul înlocuirii sale.

Contractele de instruire pot fi elaborate cu lucrători cu vârsta de peste 16 ani și cu vârsta sub 21 de ani care nu dispun de calificările necesare pentru elaborarea unui contract de experiență profesională. Unele grupuri pot fi angajate în condițiile unui contract de formare, chiar dacă depășesc limita de vârstă. Acest contract trebuie să aibă un termen de cel puțin șase luni, dar nu poate depăși doi ani.

Contractele de muncă  profesionale-
Pentru a încheia un contract de muncă bazat pe experiența profesională trebuie îndeplinite următoarele condiții:
Lucrătorul trebuie să dețină una dintre următoarele calificări: calificare în cadrul unei instituții de învățământ universitar, profesional sau echivalent.
Mai mult de patru ani nu ar trebui să treacă de la încheierea studiilor corespunzătoare sau de la validarea în Spania, dacă calificarea a fost obținută în străinătate sau șase ani dacă contractul este încheiat cu un lucrător cu handicap.
Acest contract trebuie să aibă un termen de cel puțin șase luni, dar nu poate depăși doi ani.

Contracte de muncă la  domiciliu și contractele cu fracțiune de normă
Durata acestor contracte poate fi nedeterminată sau fixă. În ambele cazuri, ele vor fi întocmite întotdeauna în scris, precizând locul de unde sunt furnizate serviciile și durata, numărul orelor de lucru.

Termenii și condițiile unui contract de muncă  se pot modifica în timpul angajării și angajatorii trebuie să respecte cerințele și procedurile stabilite în legislația muncii.

Modificări importante în contractul de muncă în Spania

Modificări în oricare dintre următoarele domenii: programul de lucru, orarul, sistemul de schimburi, sistemele de remunerare, sistemul de lucru și performanța. Lucrătorul are dreptul să își rezilieze contractul dacă modificarea este în detrimentul acestuia și, în acest caz, are dreptul să primească 20 de zile de compensare pentru fiecare an lucrat (maximum 9 plăți lunare).

Modificarea taxelor
Unui lucrător i se poate cere să îndeplinească atribuțiile unei categorii mai mari sau mai mici decât cele pentru care a fost recrutat; dacă acestea sunt de o categorie inferioară, acesta își va păstra salariul pentru slujba efectuată anterior; dacă sunt de o categorie superioară, lucrătorul trebuie să primească salariul corespunzător categoriei respective. În cazul în care activitățile dintr-o categorie superioară se efectuează pentru perioade mai mari de șase luni dintr-un an sau opt luni în doi ani, lucrătorul are dreptul să solicite promovarea.

Schimbarea reședinței și a locului de muncă
Dacă un lucrător este transferat într-un alt loc de muncă și într-o altă locație, care implică o schimbare de reședință sau atunci când noul post de muncă durează mai mult de 12 luni și este cuprins într-o perioadă de 3 ani, societatea sau angajatorul trebuie să dea lucrătorului o notificare cu 30 de zile înainte de mutare și trebuie să-i ofere acestuia o compensație financiară pentru costurile pe care le va suportă.
Lucrătorul are dreptul de a-și rezilia contractul dacă nu acceptă mutarea; el are dreptul să primească o compensație de 20 de zile pentru fiecare an lucrat (maximum 12 plăți lunare).
Atunci când apare oricare dintre tipurile de schimbări de mai sus în condițiile de muncă, persoanele în cauză sunt sfătuite să consulte imediat reprezentanții sindicatelor din companie sau o firma juridică.

Sursa articol:  Expatica.com

Ce spune dreptul la muncă din Spania, în 2018? Ce spune dreptul  la muncă  din Spania, în 2018? Reviewed by Diana Popescu on mai 13, 2018 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.