Porumbelul, un simbol al Crăciunului

Porumbelul este considerat de multă vreme un simbol al păcii. Desigur, pacea este reprezentativă pentru Crăciun. Iisus a venit pe lume tocmai pentru a o instaura între oameni și Dumnezeu. Cuvintele pe careîngerul le adresează păstorilor cu prilejul nașterii lui Hristos sunt relevante din acest punct de vedere: "„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Deși s-a spus că vestea sosirii pe lume a pruncului Iisus a fost una bună pentru toată omenirea, se pare că pacea dăruită de Dumnezeu era mai exclusivistă, era rezervată aleșilor Lui. Există câteva evenimente clare, marcante în Biblie, când Dumnezeu le-a oferit pace unor anumiți oameni; El a făcut legăminte speciale cu Avram, Moise și Iisus și, interesant, porumbelul a jucat un rol simbolic în fiecare caz.
Porumbelul, un simbol al Crăciunului

În zilele lui Noe, în Biblie se consemnează că "pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ". Dumnezeu i-a spus lui Noe că va trimite peste lume un potop de ape, ce va șterge orice ființă de pe pământ, dar a stabilit un legământ cu acesta, pentru a-l salva, împreună cu familia sa, de urgie, cu ajutorul arcei.

După multe zile de navigat, "stăvilarele cerului au fost închise", iar Noe a trimis de pe arcă un porumbel pentru a afla dacă mai există vreo urmă de uscat. După a doua sa călătorie, porumbelul i-a adus în cioc lui Noe o frunză de măslin proaspătă (un alt simbol al păcii). Așa și-a dat seama Noe că apele se retrăseseră de pe pământ. Desigur, Dumnezeu dăruia iar pace omenirii prin Noe și familia sa, dându-le șansa să se dedice unui nou început!

Superstiții despre cadourile de Crăciun

Câteva generații mai târziu, Dumnezeu a închegat o relație specială cu Avram și descendenții lui. Avram urma să devină tatăl poporului evreu, o națiune căreia Dumnezeu îi oferea pace și o conexiune deosebită cu El. Pentru a pune la punct o înțelegere prin care ii dădea tărâmul Canaanului ("pământul făgăduit"), Dumnezeu l-a învățat un ritual ce implica jertfirea unei juncane (vițele), a unei capre, a unui berbec, toate de trei ani, a unei turturele și a unui pui de porumbel. Mai târziu, aceste viețuitoare au ajuns să fie prescrise pentru sacrificii în Templu. Astfel de ofrande s-au consacrat formal multe generații după Avram, și prin urmașul său, Moise.

Moise s-a născut în Egipt, în perioada când poporul evreu era înrobit, ținut în sclavie aici. Dumnezeu l-a îndrumat cum să-și conducă oamenii în afara Egiptului și a stabilit o înțelegere cu acest neam. El făcut o și-a relevat legile, poruncile poporului evreu. Cu toate astea, știind că acesta nu avea cum să se supună perfect legilor Sale, El a creat și un sistem de sacrificii ale animalelor. Păcatul îi separa de oameni de Dumnezeu, iar sacrificiile aveau menirea de a face pace cu El, de a-L împăca. Practic, animalele luau asupra lor consecințele păcatului, adică moartea!

Sacrificările animalelor nu puteau fi suficiente în înfiriparea unei păci permanente cu Dumnezeu. În Biblie, Noul Testament, Evrei 10:11, 12, se zice, "Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu". Legile Domnului aveau darul de a releva nevoia că Iisus să ofere un sacrificiu măreț, unul prin care toată umanitatea a fost mântuită!

Înainte de a-și începe misiunea pe pământ, Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul. În Biblie, în Evanghelia după Ioan 1:32-34, Botezătorul  povestește, "Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’ Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

În cele din urmă, Iisus și-a dat viața în chinuri că un sacrificiu pentru păcatele oamenilor. A făcut un sacrificiu suprem pentru a înlesni un nou legământ între Dumnezeu și om.

În concluzie, porumbelul este un simbol important al Crăciunului, și are un rol deosebit în împodobirea bradului de Crăciun, pentru că poartă semnificația păcii, purității, dragostei, Sfântului Duh, concepte esențiale cu ocazia acestei sărbători creștine!

Îngerii de Crăciun: Simbol și semnificație
Porumbelul, un simbol al Crăciunului Porumbelul, un simbol al Crăciunului Reviewed by Diana Popescu on decembrie 12, 2018 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.