Simbolul și semnificația fiecăreia din cele șapte chakre

Fiecare din cele șapte chakre, centre energetice din corpul nostru, este reprezentată de un simbol anume, cu semnificații cumva ascunse. În limba sanscrită, cuvântul chakra înseamnă "roată". Chakrele sunt, așadar, un fel de roți ale energiei, pornind de la baza coloanei vertebrale până la creștetul capului, ce orientează trupul spre minte, și mintea către spirit. Roata sau cercul este un simbol al infinitului, naturii ciclice a energiei, dar și al conexiunii, unității noastre cu alte ființe și țeluri înalte.  
Simbol și semnificație chakre


Fiecare simbol al unei chakre incorporeaza puternicul cerc ca o aducere aminte a legăturii noastre cu divinul.

1 - Muladhara - Chakra rădăcinii


Muladhara este localizată la baza coloanei vertebrale și ne îndrumă spre împământănirea noastră, interacțiunea noastră cu zona pământească a lumii. Este asociată, desigur, cu elementul pământ, unul ce reprezintă corpul, forma noastră fizică. Termenul Muladhara provine din două cuvinte, "mula", adică "rădăcină", și "adhara", adică "bază, fundație".

Muladhara - Chakra rădăcinii


Pătratul din acest simbol denotă rigiditate, stabilitate, energia fundamentului vieții. Pătratul inspiră o structură stabilă pentru întreg sistemul de chakre.

Triunghiul cu vârful în jos este un simbol alchimic al pământului, ne atrage atenția din nou asupra energeticii împământenirii corelate cu Muladhara.

Lotusul cu patru petale semnifică nașterea conștiinței umane. Cele patru petale sunt identificate cu patru aspecte ale conștiinței: mintea (manas), intelectul (buddhi), conștiința (chitta) și egoul (ahamkara).

2 - Svadhidthana - Chakra sacrală


Svadhidthana este chakra noastră sacrală, centrul creativității noastre. E conectată cu elementul apei, deci cu fluiditatea, mișcarea și vivacitatea.

Cuvântul Svadhidthana constă din alăturarea a altor două: "sva" (sine) și "shthana" (loc).
Svadhidthana - Chakra sacrală

Cercurile aflate în centrul florii de lotus reflectă natura ciclică a nașterii, morții și renașterii. Cercurile tangențiale din interior crează, de asemeni, forma unei  luni în creștere, ce sugerează împletirea dintre creativitate și fazele lunii. Luna este aici și un simbol al schimbării fără de sfârșit și a mișcării constante, neîncetate.

Lotusul cu șase petale indică simțămintele ce trebuie să fie înfrânte pentru a purifica Svadhidthana: mânia, invidia, enervarea, mândria, ura și dorința.

3 - Manipura - Chakra plexului solar


Manipura, chakra plexului solar, este asociată cu soarele și elementul focului. Focul întruchipează energia, puterea și hotărârea. Termenul Manipura este format din cuvintele sanscrite "mani" (bijuterie) și "pura" (oraș, loc).
Manipura - Chakra plexului solar

Lotusul cu zece petale oglindește cele 10 prane care există în fiecare dintre noi,  curenți ori vibrații de energie. Avem câte 5 prane și 5 upa prane.

Triunghiul cu vârful în jos simbolizează energia celor trei chakre inferioare, de mai jos, concentrate și răspândite spre cele de mai sus.

4 -Anahata - Chakra inimii


Anahata este chakra inimii noastre, corelată cu elementul aerului, ce semnifică dragostea, relația umană, și compasiunea. Cuvântul Anahata înseamnă în sanscrită de nedesprins, de neînfrânt, de neatins.

Lotusul cu 12 petale simbolizează cele 12 calități divine din inimă: pacea, beatitudinea, iubirea, armonia, empatia, înțelegerea, puritatea, claritatea, compasiunea, unitatea, iertarea și bunătatea.
Anahata - Chakra inimii

Hexagrama este constituită din două triunghiuri, unul cu vârful în jos și unul cu vârful în sus. Cele două triunghiuri întruchipează energia masculină și cea feminină îmbinându-se.

Steaua cu șase raze în corelație cu cele 12 petale indică cele 72.000 de canale energetice ale noastre sau nadis-uri (6.000 X 12 = 72.000).

5 - Vishudda - Chakra gâtului


Vishudda, chakra gâtului, este asociată cu elementulul eterului, semnificând comunicarea, autenticitatea și purificarea. Desemnează abilitatea reală de a comunica și a da glas lucrurilor în care credem. Termenul Vishudda este compus din "visha" (impuritate sau otravă) și "suddhi" (a purifa).
Vishudda - Chakra gâtului

Triunghiul cu vârful în jos reprezintă un canal către conștiința noastră, sufletul nostru, o expresie directă a sinelui nostru mai înalt. Triunghiul este interpretat și ca acumularea cunoașterii noastre în vederea iluminării.

Lotusul cu 16 petale corespunde celor 16 vocale din limba sanscrită, vocale ușor de pronunțat, semnificand calitatea eterică, înaltă, a comunicării.

Cercul din imagine este identificat cu luna plină, un simbol al minții purificate.

6 - Ajna - Chakra celui de-al treilea ochi


Ajna este identificată cu lumina, intuiția, constitue centrul de gravitație și înțelepciunea, "trezirea" glandei pineale.

Cuvântul sanscrit Ajna înseamnă "a comanda", referindu-se la o înțelepciune și o înțelegere mai înalte, ce ne călăuzesc în fiecare dintre acțiunile noastre.
Ajna - Chakra celui de-al treilea ochi

Lotusul cu două petale denotă dualitatea dintre Sine și Dumnezeu.

Triunghiul înfățișează conexiunea între divin și iluminarea autentică. Totodată, reprezintă cunoașterea și lecțiile primite celelate chakre, adunate și extinse în conștiința noastră divină.

7 - Sahasrara - Chakra coroanei / creștetului capului


Sahasrara este conectată cu nimicnicia, cu auto-transcendența, unicitatea și contopirea cu sursa infinită a creației. Poate fi considerată și ca o conexiune cu creativitatea noastră.

În sanscrită, Sahasrara semnifică "infinit".
Sahasrara - Chakra coroanei / creștetului capului

Lotusul cu 1.000 de petale înfățișează conexiunea noastră cu ființa și întregul univers. Floarea de lotus întruchipează prosperitatea și eternitatea acestor conectări.

Cercul reprezintă luna plină, în acest caz, un simbol al trezirii minții noastre conștiente.

Ce este chakra?
Simbolul și semnificația fiecăreia din cele șapte chakre Simbolul și semnificația fiecăreia din cele șapte chakre Reviewed by Diana Popescu on ianuarie 28, 2020 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.