Miracolul vinului: Poveste cu tâlc de Rumi

Astăzi vă aduc în atenție un altfel de miracol de transformare a vinului față de cel creștin, al lui Iisus, unul din Orient, povestit de Jalāl ad-Dīn Muhammad Rumi, poet și învățat, teolog islamic, mistic sufist din străvechiul Iran.

Un om a acuzat odată un  maestru spiritual, zicând, "Este un păcătos, s-a îndepărtat de pe calea credinței. E un bețiv, un ipocrit, un destrăbălat! Cum poate fi de folos ucenicilor săi?"

"Arată puțin respect", i-a atras spus unul dintre discipoli. "Nu e puțin lucru să proferezi astfel de gânduri despre un înțelept. Ceea ce spui este cu totul îndepărtat de el, de sfințenia sa. Spiritul lui curat nu poate fi întunecat de vreun torent lumesc. Nu arunca astfel de vorbe înspre dansul, către omul lui Dumnezeu! Ești stăpânit doar de imaginație. Întoarce foaia! Tot ce glăsuiești este întru totul mincinos și, chiar dacă ai avea dreptate, de ce ar avea Marea Roșie să se teamă de un cadavru? Maestrul nu este mai prejos decât o găleată cu apă pură scoasă dintr-o fântână, așa că nu are cum să fie murdărit de nici un strop de murdărie, impuritate."                     
Miracolul vinului: Poveste cu tâlc de Rumi

Omul răuvoitor a continuat, totuși, să răspândească în stânga și în dreapta, mizerii despe maestrul spiritual. Un om cu ochii încrucisati are întotdeauna o minte sucită!

"L-am văzut petrecând", a bâguit el. "Era dezbrăcat și lepădat de orice fel de pietate. Dacă nu mă crezi, rămâi treaz la noapte și vei vedea destrăbălarea maestrului cu proprii tăi ochi!"

În noaptea aceea, l-a condus pe discipol până la o fereastră...

"Privește dezmățul care îl face fericit!", a strigat omul. "Iată ipocrizia! Un Mohamed la lumina zilei, un diavol după lăsarea întunericului! Ziua un slujitor al Domnului, și noaptea Dumnezeu să ne ferească! Și are o cupă cu vin în mână!"

Discipolul a zărit o cupă plină în mâna înțeleptului.

"Maestre, există o tumoare, chiar și în tine?!", a exclamat el. "Nu spui mereu că o cupă cu vin reprezintă o mixtură a diavolului?"

Cântecul de libertate al păsării | Poveste de Rumi

"Tovarășul tău mi-a făcut cupa atât de plină?", a zis înțeleptul. "Nu există în ea nici o urmă de păcat. Uită-te, există în ea vreun pic de otravă? Un ins răuvoitor a înțeles totul greșit! Aceasta nu este o cupă, și ăsta nu este vin. Vino înăuntru, necredinciosule, și vezi tu însuți!"

Ucenicul a intrat în casă și a descoperit că în mâna profetului nu era altceva decât miere. Nenorocitul dușman al lui Dumnezeu era năruit de disperare.

Apoi, maestru i-a spus, "Du-te și adu-mi niște vin. Sunt aproape secătuit de puteri, sunt lihnit, nu am mai mâncat de multă vreme nimic din pricina durerilor care îmi străbat trupul; în vremuri de restriște, orice carcasă a corpului este ritual curată. Blestem pe capul necredinciosului!"

Discipolul s-a dus în pivniță și a gustat din fiecare ulcior de acolo, dar nu a aflat nici o picătură de vin în ele. Toate ulcioarele erau pline cu miere!

"Bețivanilor!", a strigat el. "Ce s-a întâmplat? Nu găsesc nicăieri vin!"

Ceilalți discipoli au sosit la maestru plângând și bătându-și spatele cu brațele. "Prea nobil maestru!", au strigat ei, "ai intrat în pivniță și din cauza sfințeniei tale vinul s-a preschimbat în miere. Ai transformat vinul și l-ai curățat de murdăria sa. Schimbă-ne și nouă sufletele, și purifică-le de răutate!"

Un om însetat aproape de un râu | Poveste cu tâlc de Rumi
Miracolul vinului: Poveste cu tâlc de Rumi Miracolul vinului: Poveste cu tâlc de Rumi Reviewed by Diana Popescu on iulie 03, 2020 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.