Moise: Simbol și semnificație

 Moise, marele preot și legiuitor al Israelului, a primit cele zece porunci de la Dumnezeu pe muntele Sinai. Cele cinci cărți ale lui Moise din Biblie (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul) formează Pentateuhul sau sacra Tora din tradiția ebraică. 


Cei mai mulți învățați sunt de părere că aceste cărți nu au avut un singur autor, ci patru surse principale: iahvistă, elohistă, sacerdotală  şi   deuteronomistă. Se crede că, de-a lungul timpului, acestea s-au împletit pentru a forma primele cinci cărți din Vechiul Testament.                     


Moise: Simbol și semnificație

Numeroși erudiți au credința că Moise a fost un personaj istoric, real. Numele său este egiptean înseamnă "fiu" sau "copil". Interpretarea ebraică a acestui nume este "tras din apă". 


Cele de mai încredere calcule plasează viața lui Moise în jurul anilor 1.450 î.Hr. "Întunericul" din Egipt (în Exodul 10:21-23, cea de-a nouă "plagă") dinainte de exodul evreilor a fost corelat cu erupția muntelui Thera (Santorini), care a produs cantități atât de mari de cenușă vulcanică încât a eclipsat lumina soarelui. 


Moise a părăsit Egiptul în fruntea poporului evreu în urma unui legământ cu Dumnezeu, stabilind o ordine bazată pe lege, inclusiv pe legea morală. El nu a fost însă nici ofițer, nici membru al castei preoților ori al unui cult extatic, nici un descendent din vechea nobilime. A fost mai degrabă un profet și un om al lui Dumnezeu care, prin izbucnirea de mânie a Domnului cu prilejul apelor din Meriba (Numeri 20:8-13) și-a pierdut dreptul de a intra în țara făgăduită și a murit pe muntele Mebo; "Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi" (Deuteronomul 34:6). 


Potrivit lui Bertholet, "este caracteristic vederilor evreiești despre religie ca nici un cult să nu fie atașat de persoana lui Moise. Dar, s-a dezvoltat curând legenda despre Moise și l-a înzestrat cu trăsături uimitoare (tipice folclorului străvechiului Orient Mijlociu) care abundă în povestea vieții sale în cele cinci cărți ce-i poartă numele".


Fără experiența sa copleșitoare a tufișului (rugului) arzând (pe muntele Horeb, în Exodul 3:2) lucrarea vieții sale, depășind-o cu mult pe cea a contemporanilor săi, cu adevărat greu de măsurat în termeni umani, ar fi fost de neconceput. 


Solomon: Simbol și semnificație

Moise: Simbol și semnificație Moise: Simbol și semnificație Reviewed by Diana Popescu on septembrie 17, 2023 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.