Citate despre Duminica de Florii

Aceste citate au menirea de a ne face să ne bucurăm alături de Hristos la intrarea Sa triumfală în Ierusalim, dar şi în viitorul omenirii. În Duminica de Florii ne îmbărbătăm totodată pentru Săptămâna Patimilor, a suferinţelor lui Hristos culminând cu răstignirea şi moartea Sa, urmând ca în următoarea duminică, de Paşte, să sărbătorim Învierea Lui, victoria Sa asupra morţii. 

"Duminica de Florii este asemeni unei întrezăriri a Paştelui. Este niţel voioasă după posomorârea din vremea postului."
Laura Gale

"Când Hristos a intrat în Ierusalim, oamenii şi-au aşternut straiele în calea Sa. Când El intră în inimile noastre, ne scoatem la iveală neprihănirea, şi nu numai că o aşezăm sub picioarele lui Hristos, ci o călcăm chiar şi noi sub picioare."
Augustus Toplady


"Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe."
Vechiul Testament, Zaharia 9:9

" A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: "Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!"
Noul Testament, Ioan 12: 12-13
Citate Duminica de Florii

"Ei ziceau: "Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!""
Noul Testament, Luca 19:38

"Pe Domnul primăverii îl aştepta pământul,
Iisus venea cu iarbă. Şi sălciile-n vad
Din bumbi de muguri proaspeţi îşi descheiau veştmântul
Şi-n cale ploconite i-l aşterneau plocad."
Vasile Voiculescu, Florii

"Însă Duminica Floriilor ne spune ... că adevăratul copac al vieţii este crucea."
Papa Benedict al XVI-lea

"Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă "Cel credincios - şi "Cel adevărat", şi El judeca şi Se lupta cu dreptate."
Noul Testament, Apocalipsa 19:11

" Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: "Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!""
Noul Testament, Matei 21:9

Duminica de Florii - superstiţii, tradiţii şi obiceiuri

"Practic, fiecare dintre noi a cunoscut gustul Duminicii Floriilor, dulceaţa succesului şi popularităţii, şi aproape toţi dintre noi au gustat amarul Vinerii Mari, al eşecului şi respingerii. Ceea ce ne salvează din cercul nesfârşit al suişurilor şi coborâşurilor, ne eliberează de tirania evenimentelor pe care nu le putem controla, este devotamentul în a ne continua obedienţa faţă de Dumnezeu -este încrederea în dragostea lui Dumnezeu care ne însufleţeşte în Duminica Paştelui, - ştiind că înţelesul vieţii trebuie să se afle în cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, - şi în împărtăşirea acestei cunoaşteri şi acestei iubiri celor care ne întovărăşesc pe acest drum."
Richard J. Fairchild

"Când s-au apropiat de Ierusalim şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: "Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă niciun om; dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l."
Noul Testament, Marcu 11: 1, 2

"Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.""
Noul Testament, Ioan 12: 14, 15

"Voi, care călăriţi pe măgăriţe albe, voi, care şedeţi pe covoare, şi voi, care umblaţi pe drum - cântaţi!"
Vechiul Testament, Judecători 5: 10

"Dezleagă-mă, Părinte, de ce-am jurat să fiu
Şi iartă-mă că-n viaţă n-am fost decât ce sunt -
Un cântec prea devreme, sau poate prea târziu,
Un ropot scurt de ploaie
Şi-un mic vârtej de vânt...
Dezleagă-mă de vina de-a fi-ncercat să fac
Granit din cărămidă…
Colan de pietre scumpe din sâmburi de dovleac…
Şi iartă-mă că-n viaţă n-am fost decât aşa
Cum te-am văzut pe Tine -
C-aşa credeam că-i bine!...
Dar azi, când văd că-i altfel de cum am vrut să fie,
Stropeşte-mi ochii, Doamne, cu stropi de apă vie!"
Ion Minulescu, Rugă pentru Duminica Floriilor

"Te slăvesc Doamne! Nu ai intrat în sfântul oraş Ierusalim călare pe un cal de luptă, ci, umil, pe un măgăruş. Ştiai că eşti înconjurat de ucigaşi, şi totuşi ai venit în pace, şi prin sacrificiul tău ai învins întru totul moartea înainte să se sfârşească săptămâna."
David Maddalena

"Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare, şi fiecare zicea: "Cine este Acesta?" "Este Iisus, Prorocul din Nazaretul Galileii", răspundeau noroadele."
Noul Testament, Matei 21: 10, 11

"Când Iisus a intrat în Ierusalim, oamenii şi-au aşternut straiele în drumul Său şi au împrăştiat ramuri cu frunze înaintea Sa pentru a-L onora. Iisus mergea călare pe un măgar, potrivit cuvântului profetului. Picioarele Sale nu atingeau drumul ce fusese decorat în onoarea Sa. Măgarul călca peste haine şi ramurile cu frunze. Iar măgarul ar fi putut prosteşte să creadă că el fusese slăvit în acest fel; căci drumul nu fusese ornat în onoarea lui! Ar fi putut fi la fi la fel de nesăbuit ca şi cei care, împărtăşindu-l pe Hristos oamenilor, nu s-ar gândi la nimeni altcineva decât la ei din cauza a ceea ce fac oamenii pentru ei din iubirea lor pentru Hristos."
Sadhu Sundar Singh

"Iată zile-ncalzitoare
După aspre vijelii!
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Primăvara-ncântătoare
Scoate iarba pe câmpii
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii.

Lumea-i toată-n sărbătoare,
Ceru-i plin de ciocârlii.
Vin Floriile cu soare
Şi soarele cu Florii."
Vasile Alecsandri, Floriile

Mesaje de Florii | Urări şi felicitări de Florii
Citate despre Duminica de Florii Citate despre Duminica de Florii Reviewed by Diana Popescu on aprilie 04, 2017 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.