Simbolurile lui Iisus Hristos


Toate aceste simboluri, transmise din generaţie în generaţie, reflectă credinţa noastră creştinească, felul cum Iisus Hristos ne-a mântuit şi ne mântuieşte zi de zi prin sacrificul Său suprem.

Simbol Iisus Hristos

IHS 

Aceste litere din care izvorăsc în multe icoane raze strălucitoare reprezintă iniţialele numelui Mântuitorului din limba greacă: Iesoús Hemón Sotér, adică "Iisus Mântuitorul Nostru." Sunt un simbol/o triagrama din secolul al XV-lea, o creaţie a Sfântului Bernandin din Siena.


Peştele 

În vremea persecuţiilor la care erau supuşi de către Imperiul Român, creştinii foloseau peştele ca un însemn secret de recunoaştere, identificare a confraţilor lor. Primele litere ale cuvintelor din expresia "Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul," formează în limba greacă cuvântul "peşte" (ichtus). Vezi Peştele, simbol creştin

Mielul 

Mielul îl desemnează pe Iisus ca "miel al lui Dumnezeu," sacrificat pentru păcatele lumii. Vezi Mielul de Paşte, simbol şi semnificaţie şi Mielul în simbolurile şi superstiţiile lumii 

Inima sacră/sfântă 

La catolici, "inima lui Hristos" semnifică dragostea Sa nemărginită pentru omenire şi simbolizează Lucrarea Sa de mântuire a noastră, moartea şi învierea Lui. Vezi Dicţionarul tatuajelor (simboluri şi semnificaţii) , Litera I


Crucea 

Crucea pe carea fost răstignit a devenit un simbol tot mai răspândit al lui Iisus Hristos începând cu secolul al XIV-lea. Vezi Crucea - Simbol şi semnificaţie


Chi-rho 

Această monogramă a lui Iisus este alcătuită din primele litere ale cuvântului Hristos din greceşte: chi (X) şi rho (P).


Cele 3 cercuri întrepătrunse 

Hristos este reprezentat în acest caz ca unul din cele 3 cercuri intersectate semnificând Sfânta Treime. În general, cercul descrie veşnicia lui Dumnezeu, faptul că El nu are nici început, nici sfârşit.

Soarele la Răsărit 

Soarele care răsare este un simbol consacrat al lui Iisus Hristos, Lumina lumii, ce se înalţă din Întuneric către o Viaţă Nouă. Creştinii timpurii se închinau în fiecare dimineaţă către Est, spre soarele care răsărea!


Viţa de vie 

Iisus se identifică cu "adevărata" viţă de vie (Ioan 15:1). Noi suntem ramurile ei. Despărţiţi de El, nu avem viaţă!


Simbolurile lui Iisus Hristos Simbolurile lui Iisus Hristos Reviewed by Unknown on mai 27, 2017 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.