Ce semnifică "Să treci o cămilă prin urechea acului"?

 Unul din cele mai cunoscute pasaje despre bogăție din Noul Testament este și unul din cele mai derutante. De ce compară Iisus bogăția cu cămilele și afirmă că bogații nu au cum să ajungă în rai?


Scena are loc în Iudeea, unde Iisus tocmai ilustrase cât de bineveniți sunt copiii în Împărăția Sa. Un tânăr vine la Iisus și-l întreabă ce trebuie să facă pentru a avea viață veșnică. Iisus îi spune că trebuie să respectele poruncile lui Dumnezeu, iar acesta îi declară în grabă că s-a conformat lor. "Ce-mi mai lipseşte?” întreabă el (Matei 19:20). 


Iisus îi răspunde, "„Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”


La auzul acestor cuvinte, tânărul a plecat întristat, întrucât avea mari averi.  

              

Ce semnifică "Să treci o cămilă prin urechea acului"?

Iisus le-a spus ucenicilor săi, "„Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 19:21-24). 


Ceea ce este cât se poate de evident e că o cămilă e prea mare pentru a fi strecurată prin gaura unui ac. Este ridicol chiar și să sugerezi asta. Așadar care este semnificația versetului? Ceea ce spune cu adevărat Iisus este că oamenii avuți nu pot să intre în Împărăția Domnului? 


 Cămilele, acele și bogații


Dacă Iisus vorbea despre o cămilă reală  și un ac real, înseamnă că cei avuți au dat de o mare belea. Comentariile dau de înțeles că El se referea la ceva diferit. Cuvântul aramaic pentru "frânghie", "kamilon", era aproape identic cu cel grecesc "kamelon" ("cămilă") care apare în verset. Unii învățați sunt de părere că acest cuvânt a fost înțeles/interpretat greșit și, drept urmare Iisus ar fi vrut să se refere la introducerea unei frânghii groase (și nu a unui animal) prin urechea unui ac. El ar fi pomenit astfel despre ceva extrem de dificil, dar nu imposibil. 


Alți comentatori sugerează că, în acea vreme, exista în Ierusalim o poartă numită "Urechea acului", a cărei intrare principală era închisă noaptea, iar o cămilă nu putea trece prin intrarea mai mică, așa că era aplecată și bagajele de pe ea erau date jos. 


Cu toate astea, alți învățați au opinia că afirmația lui Iisus a fost intenționat absurdă, referindu-se într-adevăr la o cămilă și un ac. 


Există mai multe explicații potențiale despre ce ar fi putut semnifica acele și cămilele în vremurile biblice. Oricum, toate converg către același înțeles: Iisus a spus că este nemaipomenit de dificil, dacă nu imposibil, ca o persoană bogată să intre în Împărăția Sa. 


De fapt, când ucenicii Săi au fost uluiți de faptul că nimeni nu poate fi mântuit, Iisus le-a replicat, "La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.” (Matei 19:26)


Să nu uităm că Iisus i-a oferit tânărului avut o opțiune. Alegerea lui a fost însă să nu-și vândă posesiunile și să nu dăruiască banii obținuți astfel săracilor. 


Notabil, Iisus și-a început învățăturile cu „Dacă vrei să fii desăvârşit...” Din perspectiva Bibliei înțelegem că nu vom putea niciodată să fim desăvârșiți. Iisus a apărut pe pământ tocmai deoarece nu ne puteam câștiga vreodată calea noastră către ceruri. 


Banii în Biblie


Bogăția are un efect curios asupra inimii umane. Departe de a fi neutru în privința felului cum folosim banii, Dumnezeu dedică multe cuvinte din Scripturi pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm o atitudine potrivită față de aceștia. Biblia menționează banii, averea și posesiunile de peste 2.000 de ori!


În predica Sa de pe munte, Iisus arată că banii și Dumnezeu sunt în rivalitate. Dacă iubești banii, îl disprețuiești pe Dumnezeu. El sublinia, "Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona." (Matei 6:24)


Iată alte câteva mențiuni despre bani din Biblie...


"Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri." (1 Timotei 6:10)


"Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte." (Proverbe 21:20)


"Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Luca 19:8)


"Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi în subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.

La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube.

Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.

Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat.

Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.

Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’

Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.’

‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.’

Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.’”


Semnificaţia darurilor aduse de magi pruncului Iisus

Ce semnifică "Să treci o cămilă prin urechea acului"? Ce semnifică "Să treci o cămilă prin urechea acului"? Reviewed by Diana Popescu on ianuarie 24, 2021 Rating: 5

Niciun comentariu:

Un produs Blogger.